Přehled akcí: 2. pololetí 2017/18

 

Termín

Akce

Účastní se

 
1.2.
(Čt)
 

8:00-10:30

Prezentace školy na ZŠ Skálova Turnov

Jiřičková Eva

11:20-12:10

Třídnické hodiny vč. rozdání výpisu pololetního vysvědčení

Brožek Pavel, Janevová Zuzana, Kocourek František, Marák Jiří, Mašek Jiří, Šída Ondřej

 

VÝUKA KONČÍ VE 12.10 HODIN!

 

 

Absence: Šubertová - nemoc

Šubertová Renata

Absence: Rulcová - dovolená

 
2.2.
(Pá)
 

 

Jednání PŘEDMĚTOVÉ KOMISE je plánované na příští týden!

 

 

Absence: Šubertová - nemoc

Šubertová Renata

 

PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ POLOLETNÍ PRÁZDNINY!

 

 
3.2.
(So)
 

 

 
4.2.
(Ne)
 

 

 
5.2.
(Po)
 

9:00-12:00

Seminář GDPR
KÚ Liberec. kraje autoprovoz: auto č. 2 (Rulcová)

Kocourek František, Poloprudská Irena, Rulcová Jana

 

Zahájení PZ MZ 2018

 

Absence: Šubertová - nemoc

 
6.2.
(Út)
 

10:20-10:45

Udělování ředitelských důtek

 

Absence: Pálová - celý týden

 
7.2.
(St)
 

15:00-16:30

Komise školství a vzdělávání
MěÚ Turnov

Rulcová Jana

 
8.2.
(Čt)
 

12:15-13:00

Jednání předmětové komise

Friebelová Iveta, Janevová Zuzana, Kocourek František, Mašek Jiří, Rulcová Jana, Šída Ondřej, Šubertová Renata

 
9.2.
(Pá)
 

 

 
10.2.
(So)
 

 

 
11.2.
(Ne)
 

 

 
12.2.
(Po)
 

10:00

Návštěva z Ybbsitz - předložení návrhů UZ
Návrhy budou vystaveny na společenském sále

Knížková Renáta, Nikendey Václav, Rulcová Jana

13:20-13:45

Jednání jednotlivých předmětových komisí
Výtvarná rada - ateliéry Teoretické předměty - učebna DVK (2.B) Dílenští učitelé - sborovna

 

15:00

Jednání s rodiči žákyně 3. ročníku

Janevová Zuzana, Rulcová Jana

 

Seminář "Pracovní právo" - JUDr. Ing. Staněk CSc.
Praha

Šubertová Renata

Absence: Goruková - dovolená, Mlejnková - nemoc

 
13.2.
(Út)
 

10:00

Návštěva u zaměření BR - pí. M. Filová

 

14:00

Jednání s rodiči žáka 1.B

Brožek Pavel, Rulcová Jana, Šubertová Renata

Absence: Goruková - dovolená, Mlejnková - nemoc
Autoprovoz: auto č. 1 - Nová Paka ? (Kmošek VOŠ) /NUTNÉ JEŠTĚ POTVRDIT VEDOUCÍ VOŠ I.FRIEBELOVOU/

 
14.2.
(St)
 

9:00-13:00

Obhajoby semestrálních prací
Praha VŠCHT Autoprovoz: auto č. 2 (Prášil)

BCA2, BCA3, BCA4
Kmošek Jiří, Prášil Jaroslav

16:00

Jednání PMMT - Žlutá ponorka

Houf M. (3), Maschita M. (3), Zakouřilová P. (3)

 

"Odborná konference k inkluzivnímu vzdělávání" KAP LK
KÚ Liberec

Šubertová Renata

Absence: Goruková - dovolená, Mlejnková - nemoc
Mašek - ráno lékař;

 
15.2.
(Čt)
 

10:45

Jednání se studentkou z TUL

Rulcová Jana

15:00

Konzultace s psycholožkou - knihovna
Objednaný zájemce

 

Absence: Goruková - dovolená, Mlejnková - nemoc

 
16.2.
(Pá)
 

9:00

Jednání se školníkem

Šubertová Renata

10:00

Jednání na MěÚ Turnov

Rulcová Jana

 

Veletrh Inhorgenta Mnichov

 

Absence: Mlejnková - nemoc

 
17.2.
(So)
 

 

Veletrh Inhorgenta Mnichov

 

 
18.2.
(Ne)
 

 

 
19.2.
(Po)
 

13:20-13:45

Provozní porada
Účast všech pedagogů nutná!

 

Absence: Knížková - samostudium;
Šolcová - lékař od 13.00 hodin; Mastník - nemoc

 
20.2.
(Út)
 

8:30-12:00

Autoprovoz: muzeum Jilemnice

Gerstner Václav, Kmošek Jiří

13:00

Jednání s rodiči žáka třídy 1. A
ZRUŠENO - MATKA ŽÁKA NEMŮŽE PŘIJET

Mašek Jiří, Rulcová Jana, Šubertová Renata

Absence: Knížková - samostudium 1/2 dne;
Mastník - nemoc

 
21.2.
(St)
 

8:00-12:00

Projektový den ZŠ Kobyly
Organizaci v dílnách zajišťuje Z. Janevová

 

13:00

Schůzka s vrátnými

Šubertová Renata

18:00-19:30

Exkurze - Krajská vědecká knihovna Liberec - Kovaný Graz
přednáška

V1, V2, V3
Friebelová Iveta, Ouřada Vojtěch

Absence: Rulcová - dovolená 1/2 dne;
Zemín - dopoledne lékař; Chundela - lékař Lbc; Mastník - nemoc

 
22.2.
(Čt)
 

do 12:00

Odevzdání výkazů práce za únor a vyplnění žádanky o dovolenou či samostudium na jarní prázdniny

Šubertová Renata

Absence: Rulcová - dovolená;

 
23.2.
(Pá)
 

8:45-10:30

Divadelní představení "Strašidlo Cantervillské"
V rámci rozvrhu - společenský sál - před a po divadelním představení výuka dle rozvrhu!

1.A, 1.B, 2.A, 2.B

Absence: Rulcová - dovolená;Šubertová - dovolená;
Knížková - 1/2 dne samostudium odpoledne

 
24.2.
(So)
 

 

PŘEJEME ŽÁKŮM I ZAMĚSTNANCŮM KRÁSNÉ JARNÍ PRÁZDNINY!!

 

 
25.2.
(Ne)
 

 

 
26.2.
(Po)
 

 

Jarní prázdniny

1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3, 4

 

Odborná praxe

V1, V2, V3, VK2

 
27.2.
(Út)
 

 

Jarní prázdniny

1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3, 4

 

Odborná praxe

V1, V2, V3, VK2

 
28.2.
(St)
 

 

Jarní prázdniny

1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3, 4

 

Odborná praxe

V1, V2, V3, VK2

 
1.3.
(Čt)
 

 

Jarní prázdniny

1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3, 4

 

Odborná praxe

V1, V2, V3, VK2

 
2.3.
(Pá)
 

 

Jarní prázdniny

1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3, 4

 

Odborná praxe

V1, V2, V3, VK2

 
3.3.
(So)
 

 

 
4.3.
(Ne)
 

 

 
5.3.
(Po)
 

13:20-13:45

Provozní porada
Účast všech pedagogů nutná!

 

Absence: Šubertová - lékař Liberec; Mastník-nemoc
Kmošek - dovolená; Zemín - nemoc, Šolcová - nemoc; Poloprudská - seminář Liberec

 
6.3.
(Út)
 

13:30

Jednání výchovné komise

Brožek Pavel, Chundelová Jana, Janevová Zuzana, Mašek Jiří, Rulcová Jana, Šubertová Renata
Dänemark A. (3), Kopáček Š. (1.A), Vlček R. (1.B)

19:15

Beseda "Kyberšikana"
Pro žáky ubytované na domově mládeže

Chundelová Jana

Absence: Mastník - nemoc, Kmošek - dovolená
Šolcová - nemoc, Zemín - nemoc

 
7.3.
(St)
 

13:45-15:20

Beseda na téma drogy
V rámci výuky OBN

2.A, 2.B

Absence: Mastník - nemoc
Šolcová - nemoc, Zemín - nemoc, Zajíc V. - OČD

 
8.3.
(Čt)
 

10:00

Jednání na KÚLK
(auto č. 2)

Rulcová Jana

12:45

Jednání s matkou žáka třídy 1.A - ZRUŠENO

Mašek Jiří, Rulcová Jana, Šubertová Renata

Absence: Mastník - nemoc
Šolcová - nemoc, Zemín - nemoc

 
9.3.
(Pá)
 

 

Maturitní ples

4

Absence: Brandejská - lékař Praha; Mastník - nemoc
Šolcová - nemoc, Zemín - nemoc

 
10.3.
(So)
 

 

 
11.3.
(Ne)
 

 

 
12.3.
(Po)
 

13:20-13:45

Provozní porada - účast všech pedagogů vč. VOŠ nutná!

 

Absence: Zubko - samostudium; Mastník - nemoc
Goruková - OČD

 
13.3.
(Út)
 

8:00- 8:30

Jednání - dotazníky pí. Horáčková

Rulcová Jana

9:45-13:00

Kontrolní den - Biskupství HK a NPÚ

Friebelová Iveta, Kmošek Jiří, Ouřada Vojtěch, Prášil Jaroslav

Absence: Rulcová - od 13.00 hodin lékař Lbc
Zubko - samostudium; Mastník - nemoc; Brožek - lékař Pha; Goruková - OČD

 
14.3.
(St)
 

8:00-14:00

Setkání výchovných poradců okresu Semily

Šubertová Renata

13:00

Testování žáků (dotazníky na téma podnikání)
U žáků 4. ročníku proběhne testování v rámci třídnické hodiny

4, V1, V2, V3
Friebelová Iveta, Marák Jiří

14:00-16:00

Přednáška - Severočeské muzeum Liberec
Konzervování a restaurování v muzejní praxi, učebna 2. A

V1, V2, V3
Friebelová Iveta, Ouřada Vojtěch

16:00

Jednání PMMT - Žlutá ponorka

Houf M. (3), Maschita M. (3), Zakouřilová P. (3)

Absence: Zubko - samostudium; Mastník - nemoc
Nikendey - DVPP; Brožek - odpoledne lékař Pha

 
15.3.
(Čt)
 

13:00

Jednání s matkou žáka třídy 1. A

Mašek Jiří, Rulcová Jana, Šubertová Renata

14:30-18:00

Konzultace s psycholožkou - objednaní zájemci
(v knihovně)

 

Absence: Zubko - samostudium; Mastník - nemoc

 
16.3.
(Pá)
 

Absence: Zubko - samostudium; Mastník - nemoc

 
17.3.
(So)
 

 

 
18.3.
(Ne)
 

 

 
19.3.
(Po)
 

13:20-13:45

Provozní porada
Účast všech pedagogů vč. VOŠ nutná!

 

Absence: Mastník - nemoc

 
20.3.
(Út)
 

Absence: Mastník - nemoc;
Chundela - 9.00 hodin lékař;

 
21.3.
(St)
 

Absence: Mastník - nemoc

 
22.3.
(Čt)
 

9:00

Exkurze - Univerzita třetího věku - prohlídka školy

Rulcová Jana

18:00-20:30

Taneční kurz - společenský sál - přihlášení žáci 1. - 3. ročník - zodpovídá: Šimková Sára

 

Absence: Mastník - nemoc

 
23.3.
(Pá)
 

Absence: Mastník - nemoc; Šubertová - lékař Lbc

 
24.3.
(So)
 

 

 
25.3.
(Ne)
 

 

 
26.3.
(Po)
 

13:20-13:45

Provozní porada
Účast všech pedagogů nutná!

 

14:00

Předmětová komise

Friebelová Iveta, Janevová Zuzana, Kocourek František, Mašek Jiří, Rulcová Jana, Šída Ondřej, Šubertová Renata

Absence: Knížková - samostudium; Zajíc - dovolená
Mastník - nemoc

 
27.3.
(Út)
 

13:00

Prezentace výsledků výzkumu Turnovsko 2017 na téma drogy na středních školách
Obvodní oddělení Policie ČR

Šubertová Renata

14:00

Jednání na MÚ Turnov - komise VADM

Rulcová Jana

do 12:00

Odevzdat R. Šubertové výkazy práce za březen + žádanky o čerpání na 29.3. 2018

 

Absence: Knížková - samostudium; Mastník - nemoc

 
28.3.
(St)
 

 

VÝUKA KONČÍ VE 12.10 HODIN!
(8.00 - 10.00 hodin zimní stadion; 10.35 - 12.10 hodin výuka dle rozvrhu)

 

Absence: Mastník - nemoc

 
29.3.
(Čt)
 

 

Velikonoční prázdniny

 

 
30.3.
(Pá)
 

 

Velikonoční prázdniny

 

 
31.3.
(So)
 

 

Velikonoční prázdniny

 

 
1.4.
(Ne)
 

 

Velikonoční prázdniny

 

 
2.4.
(Po)
 

 

Velikonoční prázdniny

 

 
3.4.
(Út)
 

13:30-13:45

VYHODNOCENÍ HOKEJOVÉHO TURNAJE ŽÁKŮ A UČITELŮ
Společenský sál - ÚČAST VŠECH ŽÁKŮ A UČITELŮ NUTNÁ!!!

 

Absence: Mastník - nemoc; Chundela - lékař Lbc

 
4.4.
(St)
 

9:00-14:00

Školení Mgr. Valenty - Liberec
Autoprovoz: auto č. 2 (Rulcová)

Rulcová Jana

10:20-10:35

Schůzka třídních učitelů
Sborovna

Brožek Pavel, Janevová Zuzana, Kocourek František, Marák Jiří, Mašek Jiří, Šída Ondřej, Šubertová Renata

18:00-20:30

Taneční kurz
Společenský sál

 

do 8:00

Distribuce PP ČJL

Šimonová Jana

Absence: Mastník - nemoc

 
5.4.
(Čt)
 

 

Návštěva Muzea v Roztokách u Prahy, Technické muzeum Praha
Studenti VOŠ

V1, V2, V3
Friebelová Iveta, Ouřada Vojtěch

Absence: Zemín - od 8.30 do 13.00 hodin lékař JL
Autoprovoz: auto č. 1 (Ouřada)

 
6.4.
(Pá)
 

8:00

Schůzka se školníkem

Šubertová Renata

8:40- 9:25

Divadelní představení Dekameron
Společenský sál - účast v rámci osnov ČJL

1.A, 1.B, 2.A
Jiřičková Eva

 
7.4.
(So)
 

 

 
8.4.
(Ne)
 

 

 
9.4.
(Po)
 

13:20-13:45

Provozní porada

 

13:45

Schůzka zadavatelů

Brožek Pavel, Marák Jiří, Rulcová Jana, Skalický Bohumil, Studnička Jiří

 

PMZ pouze v dílnách

4

 

Odborná praxe 2. a 3. ročníků

2.A, 2.B, 3

Absence: Mastník - nemoc
Autoprovoz: auto č. 2 dopoledne - Benátky n.Jizerou (Zemín)

 
10.4.
(Út)
 

8:00-16:00

Porada ředitelů - Liberec
Auto č. 2 (Rulcová)

Rulcová Jana

 

PMZ pouze v dílnách

4

 

Odborná praxe 2. a 3. ročníků

2.A, 2.B, 3

Absence: Mastník - nemoc; Zemín - dopoledne lékař;
Brandejská - VS; Šimonová - lékař od 12.00 hodin

Autoprovoz: auto č. 2 - kontrola v servisu

 
11.4.
(St)
 

12:55-14:30

Filmové představení "Mžitky" - v rámci výuky pro 1. ročníky
Povinná účast. Sraz 12.55 hodin před Střelnicí Turnov!

Kocourek František, Mašek Jiří

 

Písemná maturitní práce z ČJL

4

 

Odborná praxe 2. a 3. ročníků

2.A, 2.B, 3

Absence: Šída - DVPP Lbc, Šubertová - lékař Lbc
Brandejská - ŠMK OA a HŠ Turnov, Rulcová - nemoc - BUDE PŘÍTOMNA POUZE NA MZ ČJL

Autoprovoz: 8.00 - Liberec (Šída O.)

 
12.4.
(Čt)
 

 

Jednání asociace Český Krumlov ZRUŠENO

Rulcová Jana, Studnička Jiří

 

Odborná praxe 2. a 3. ročníků

2.A, 2.B, 3

 

PMZ pouze v dílnách

4

do 16:00

"Příběhy našich sousedů" - veřejná prezentace společnosti Postbellum
Pronájem společenského sálu

 

Absence: Rulcová - nemoc
Autoprovoz: Benátky nad Jizerou (Šída O.)

 
13.4.
(Pá)
 

 

Jednání asociace Český Krumlov ZRUŠENO

Rulcová Jana, Studnička Jiří

 

Odborná praxe 2. a 3. ročníků

2.A, 2.B, 3

 

PMZ pouze v dílnách

4

 

Kontrola praxí - Rakousy

Jiřičková Eva

Absence: Šubertová - lékař Lbc; Skalický - VS
Rulcová - nemoc

 
14.4.
(So)
 

 

Autoprovoz: celý týden auto č. 1 - Rakousko

 

 
15.4.
(Ne)
 

 

 
16.4.
(Po)
 

13:00-14:15

Exkurze - Příběhy Tibetu - Muzeum ČR v Turnově
komentovaná prohlídka

BCA3, BCA4, V1, V2, V3
Friebelová Iveta

 

Kontrola praxí - Liberec, Praha (GHMP), Turnov

Studnička Jiří, Šubertová Renata, Zajíc Václav

 

PMZ pouze v dílnách

4

 

Odborná praxe 2. a 3. ročníků

2.A, 2.B, 3

Absence: Rulcová - samostudium;
Šubertová - lékař Pha, Kmošek - dovolená

Poloprudská - školení KÚ Liberec

 
17.4.
(Út)
 

8:00-12:00

Den Země - úklid úseku Nudvojovice
V rámci rozvrhu - odpoledne výuka dle rozvrhu

1.A, 1.B
Brožek Pavel, Mašek Jiří, Skalický Bohumil, Šída Ondřej

9:00-14:00

Jednání Asociace VOŠ - Praha

Friebelová Iveta

9:00-16:30

"Úvod do kariérového poradenství" - Praha

Šubertová Renata

 

Kontrola praxí - Jablonec n. Nisou, Železný Brod; Turnov
auto č. 2 (Studnička)

Studnička Jiří, Zajíc Václav

 

PMZ pouze v dílnách

4

 

Odborná praxe 2. a 3. ročníků

2.A, 2.B, 3

Absence: Rulcová - samostudium;
Šubertová - DVPP Praha

 
18.4.
(St)
 

7:50- 9:20

Den Země - úklid parku u letního kina
V rámci rozvrhu ZEK

1.A, 1.B
Brandejská Jana

 

Kontrola praxí - Praha a okolí
auto č. 2 (Studnička)

Brožek Pavel, Studnička Jiří

 

PMZ pouze v dílnách

4

 

Odborná praxe 2. a 3. ročníků

2.A, 2.B, 3

Absence: Rulcová - samostudium;
Chundela - lékař Lbc

 
19.4.
(Čt)
 

9:30-11:00

DVPP - školení svářečů

Marák Jiří, Ouřada Vojtěch, Válek Jaroslav

16:00

Prezentace školy - Spolek turnovských rodáků - Praha

Krejčová Jana, Prášil Jaroslav

 

Kontrola praxí - "východní" okruh
auto č. 2 (Šída O.)

Brožek Pavel, Studnička Jiří, Szalay David, Šída Ondřej

 

PMZ pouze v dílnách

4

 

Odborná praxe 2. a 3. ročníků

2.A, 2.B, 3

Absence: Rulcová - samostudium;

 
20.4.
(Pá)
 

 

Odborná praxe 2. a 3. ročníků

2.A, 2.B, 3

 

PMZ pouze v dílnách

4

 

TERMÍN ODEVZDÁNÍ PORTFOLIA ŽÁKŮ KE KONTROLE R. Šubertové
Při neodevzdání - klasifikace za 2. pololetí z předmětu navrhování NEDOSTATEČNĚ a nepřipuštění k závěrečné prezentaci MZ!!!

4

Absence: Rulcová - samostudium;
Zajíc O. - 1/2 dne dovolené, Sedmík - nábor na VOŠ - Třebíč

 
21.4.
(So)
 

Autoprovoz - celý týden auto č. 1 - Rakousko
Pronájem sálu p. Špilar - od středy 18.4. do pátku 20.4.

 
22.4.
(Ne)
 

 

 
23.4.
(Po)
 

13:20-13:45

Provozní porada - účast všech pedagogů vč. VOŠ
(učebna 4. - vedle sborovny)

 

 

Kurz " Švýcarská metoda mapování kompetencí v CH-Q" Praha

Šubertová Renata

do 16:00

Dokončení a odevzdání PMZ

Rulcová Jana

 

PMZ pouze v dílnách

4

Absence: Koubusová - VS, Mastník - nemoc

 
24.4.
(Út)
 

 

Uzavření klasifikace za 2. pololetí 4. ročník; za 3. čtvrtletí ostatní třídy
Zapsat klasifikaci do systému Bakalář (pracovat s pololetní klasifikací - 4. ročník; se čtvrtletní klasifikací - ostatní třídy)!

 

 

Kurz " Švýcarská metoda mapování kompetencí v CH-Q" Praha

Šubertová Renata

Absence: Koubusová - VS, Mastník - nemoc,
Jiřičková - odpoledne DVPP,

 
25.4.
(St)
 

10:20-10:45

Klasifikační porada - učitelé, kteří učí 4. ročník
(ve sborovně)

 

 

Kurz " Švýcarská metoda mapování kompetencí v CH-Q" Praha

Šubertová Renata

Absence: Koubusová - VS, Mastník - nemoc,

 
26.4.
(Čt)
 

 

Zahraniční zájezd 3. ročníku

3
Janevová Zuzana, Krejčová Jana, Zubko Jan

Šimonová - dovolená

 
27.4.
(Pá)
 

11:25-12:10

Předávání vysvědčení - během poslední vyučovací hodiny

4
Marák Jiří

12:30

Konzultační odpoledne pro rodiče
(pouze na základě telefonické dohody předem)

 

do 10:00

Odevzdání výkazů za duben + žádanek o čerpání na 30.4.

Šubertová Renata

 

Zahraniční zájezd 3. ročníku

3
Janevová Zuzana, Krejčová Jana, Zubko Jan

 
28.4.
(So)
 

 

Zahraniční zájezd 3. ročníku

3
Janevová Zuzana, Krejčová Jana, Zubko Jan

 
29.4.
(Ne)
 

 

Zahraniční zájezd 3. ročníku

3
Janevová Zuzana, Krejčová Jana, Zubko Jan

 
30.4.
(Po)
 

 

Ředitelské volno

 

 

Zahraniční zájezd 3. ročníku

3
Janevová Zuzana, Krejčová Jana, Zubko Jan

 
1.5.
(Út)
 

 

Zahraniční zájezd 3. ročníku

3
Janevová Zuzana, Krejčová Jana, Zubko Jan

 
2.5.
(St)
 

8:00

Jednání s rodičem žáka z třídy 1. B

Šubertová Renata

10:00

Jednání se školníkem

 

13:15

Jednání o VZMR na komín

Marák Jiří, Šubertová Renata, Válek Jaroslav

 

Zahraniční zájezd 3. ročníku

3
Janevová Zuzana, Krejčová Jana, Zubko Jan

 

Písemné MZ 2018
- harmonogram dle rozpisu

4

Absence: Mastník - nemoc
Poloprudská - školení Liberec

 
3.5.
(Čt)
 

 

Zahraniční zájezd 3. ročníku

3
Janevová Zuzana, Krejčová Jana, Zubko Jan

 

Písemné MZ 2018
- harmonogram dle rozpisu

4

Absence: Šubertová - lékař Praha

 
4.5.
(Pá)
 

do 12:00

Odevzdat žádanky o čerpání dovolené či samostudia na 7. 5. R. Šubertové

 

 

Písemné MZ 2018
- harmonogram dle rozpisu

4

Autoprovoz: auto č. 2 - Praha VŠCHT (Nikendey)

 
5.5.
(So)
 

 

 
6.5.
(Ne)
 

 

 
7.5.
(Po)
 

 

Ředitelské volno

 

 
8.5.
(Út)
 

 

 
9.5.
(St)
 

9:00

Prohlídka školy - exkurze Švédů

Šolcová Naděžda

9:00-12:30

Projektový den ZŠ Sobotka
rukodělná výroba v dílnách - zajistí dílenští učitelé + od 12.30 hodin popř. prohlídka školy

Šubertová Renata

 

Termín odevzdání prezentace k PZMZ výtvarníkům

4

Absence: Mastník
Společenský sál - taneční kurz - 18.00 - 20.30 hodin

 
10.5.
(Čt)
 

11:00

Jednání s p. Sbortkem

Rulcová Jana

Autoprovoz: auto č. 2 od 12.00 hodin v autoservisu
Liberec (Šída O.)

 
11.5.
(Pá)
 

 

Termín odevzdání prezentace k PZMZ učitelům ČJL

4

 

Odevzdání hodnocení PMZ v dílnách
Zajistí dílenští učitelé

Rulcová Jana

Autoprovoz: auto č. 1 - nákup kuchyňky
Liberec (Šída O., Chundela, Chundelová)

 
12.5.
(So)
 

 

 
13.5.
(Ne)
 

 

 
14.5.
(Po)
 

13:20-13:45

Provozní porada - účast všech pedagogů nutná!!

 

 

Termín odevzdání prezentace k PZMZ ředitelce školy!!

4

 

Přijímací zkoušky pro bakalářský studijní program
společenský sál + dílny UOZ

 

Absence: Mastník - nemoc;
Poloprudská - školení KÚ Liberec

Autoprovoz: auto č. 1 - od 10.35 hodin - nákup ZL potřeb (Janevová)

 
15.5.
(Út)
 

 

Přijímací zkoušky pro bakalářský studijní program
společenský sál + dílny UOZ

 

Absence: Mastník - nemoc;
Jiřičková - odpoledne DVPP

Autoprovoz: exkurze do firmy Rekuper Sychrov - UZ 2.B + 2. A - auto č. 1, 2 (Janevová, Válek, Marák)

 
16.5.
(St)
 

8:00-16:00

Instalace maturitních prací na prezentace - ateliéry

4

8:00-12:00

Dopolední Majáles pro ZŠ a MŠ
Park u školy - pedagogický dohled dle rozpisu

2.A, 2.B

14:00

Jednání s matkou a žákyní ze třídy 1.B

Brožek Pavel, Rulcová Jana, Šubertová Renata

 

ODPOLEDNÍ VÝUKA VŠEM TŘÍDÁM ODPADÁ - MĚSTSKÉ OSLAVY MAJÁLESU (STUDENTSKÝ PRŮVOD)

 

Absence: Mastník - nemoc;

 
17.5.
(Čt)
 

9:00

Prohlídka školy - exkurze Švédů

Šolcová Naděžda

 

Prezentace PMZ od 8.00 hod.
ZL a UO

4

Absence: Brandejská - lékař

Autoprovoz: auto č. 1 - exkurze VOŠ na Karlštejn (Friebelová, Prášil)

Společenský sál: 18.00 - 20.30 hodin - taneční kurz

 
18.5.
(Pá)
 

13:00

Povinné školení GDPR všech zaměstnanců!!!
Společenský sál

 

 

Prezentace PMZ od 8.00 hod.
UZ, RK a BR

4

 
19.5.
(So)
 

 

 
20.5.
(Ne)
 

 

 
21.5.
(Po)
 

Absence: Mastník - nemoc, Kmošek - dovolená
Rulcová - MZ OA HŠ Turnov; Skalický - MZ Lyceum Semily; Mašek - SUPŠ Jablonec n. Nisou

 
22.5.
(Út)
 

9:35-11:20

Beseda o řemesle - M. Votruba
Učebna 2. A (stupňovka)

3
Krejčová Jana

Absence:Šimonová - lékař 10.00 hodin;
Rulcová - MZ OA HŠ Turnov; Skalický - MZ Lyceum Semily; Mašek - SUPŠ Jablonec n. Nisou

 
23.5.
(St)
 

9:30-11:30

Návštěva žáků 8.A ZŠ Turnov
Práce v dílnách

Friebelová Iveta

do 16:00

Zasedání PMMT
ICM Turnov

Houf M. (3), Maschita M. (3), Zakouřilová P. (3)

Absence: Mastník - nemoc, Kocourek - lékař
Rulcová - MZ OA HŠ Turnov; Skalický - MZ Lyceum Semily; Mašek - SUPŠ Jablonec n. Nisou

 
24.5.
(Čt)
 

Absence:
Rulcová - MZ OA HŠ Turnov; Skalický - MZ Lyceum Semily; Mašek - SUPŠ Jablonec n. Nisou

Autoprovoz: auto č. 1 - autoservis Liberec (Šída O.)

 
25.5.
(Pá)
 

do 12:30

TERMÍN ODEVZDÁNÍ PORTFOLIÍ !!!
Všichni žáci odevzdají portfolia do své třídy, v které budou vystavené jejich klauzurní práce!!

2.A, 2.B, 3

do 12:30

Příprava učeben na DOD Zodpovídá:

Janevová Zuzana

Absence: Šubertová - dovolená

 
26.5.
(So)
 

9:00-17:00

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
MJ. VÝSTAVA KLAUZURNÍCH PRACÍ + PORTFOLIA

 

 
27.5.
(Ne)
 

 

 
28.5.
(Po)
 

9:00-17:00

Kurz DVPP "Švýcarská metoda mapování kompetencí v CH-Q" - Praha
DVPP v rámci šablon

Šubertová Renata

13:20-13:45

Provozní porada
Účast všech pedagogů vč. VOŠ nutná!

 

 

"Svatý týden" 4. roč.

4

Absence: Mastník - nemoc; Kmošek - VS
Goruková - od 12.00 lékař

 
29.5.
(Út)
 

8:40- 9:00

Jednání na KÚ
"Zpráva o činnosti" Autoprovoz: auto č. 2 - Liberec (Rulcová)

Rulcová Jana

9:00-17:00

Kurz DVPP "Švýcarská metoda mapování kompetencí v CH-Q" - Praha
DVPP v rámci šablon

Šubertová Renata

11:45-13:15

Návštěva žáků ZŠ Turnov 8. C
Práce v dílnách - zodpovídá vedoucí DUČ

Friebelová Iveta

 

"Svatý týden" 4. roč.

4

Absence: Mastník - nemoc; Zemín - ráno lékař;
Šída O. - ráno lékař;

 
30.5.
(St)
 

 

"Svatý týden" 4. roč.

4

Absence: Mastník - nemoc; Zemín - dopoledne lékař

 
31.5.
(Čt)
 

 

"Svatý týden" 4. roč.

4

do 12:00

Odevzdání výkazů práce za květen R.Šubertové

 

 

Max. termín odevzdání přihlášek na 2. kolo přijímacího řízení
(2 volná místa)

 

 
1.6.
(Pá)
 

 

"Svatý týden" 4. roč.

4

 

Příprava učebny 2.B na ústní maturitní zkoušky

Marák Jiří

 
2.6.
(So)
 

 

 
3.6.
(Ne)
 

 

 
4.6.
(Po)
 

9:00-17:00

"Storytelling v kariérovém poradenství" - Praha
DVPP v rámci šablon

Šubertová Renata

14:00

Firma CIKO - řešení projektové dokumentace

Válek Jaroslav

 

Malovací kurz v plenéru 2. roč.

2.A, 2.B
Brožek Pavel, Kocourek František, Studnička Jiří, Šída Ondřej

 

Ústní MZ 2018
Zkoušející a přísedící učitelé dle rozpisu

4
Marák Jiří, Rulcová Jana

Absence: Mastník - nemoc, Kmošek - VS
Knížková - VS, Krejčová - DVPP

Autoprovoz: Válek - Kněžmost Srbsko (auto č. 1)

 
5.6.
(Út)
 

9:00

Návštěva žáků ZŠ Liberec - prohlídka školy

Zajíc Václav

 

Malovací kurz v plenéru 2. roč.

2.A, 2.B
Brožek Pavel, Kocourek František, Studnička Jiří, Šída Ondřej

 

Ústní MZ 2018
Zkoušející a přísedící učitelé dle rozpisu

4
Marák Jiří, Rulcová Jana

Absence: Mastník - nemoc, Krejčová - DVPP
Knížková - VS, Brandejská - VS

 
6.6.
(St)
 

9:35-12:00

Představení "Nehodou to začíná" - kino Sféra Turnov
Povinná akce pro žáky všech tříd - sraz ve vestibulu v 9.35 hodin!

1.A, 1.B, 3
Brandejská Jana, Janevová Zuzana, Šubertová Renata

 

Malovací kurz v plenéru 2. roč.

2.A, 2.B
Brožek Pavel, Kocourek František, Studnička Jiří, Šída Ondřej

 

Ústní MZ 2018
Zkoušející a přísedící učitelé dle rozpisu

4
Marák Jiří, Rulcová Jana

Absence: Mastník - nemoc

 
7.6.
(Čt)
 

8:00

Schůzka se školníkem

Šubertová Renata

 

Malovací kurz v plenéru 2. roč.

2.A, 2.B
Brožek Pavel, Kocourek František, Studnička Jiří, Šída Ondřej

 

Ústní MZ 2018
Zkoušející a přísedící učitelé dle rozpisu

4
Marák Jiří, Rulcová Jana

Absence:Janevová - VS

 
8.6.
(Pá)
 

 

Ústní MZ 2018
Zkoušející a přísedící učitelé dle rozpisu

4
Marák Jiří, Rulcová Jana

 

Malovací kurz v plenéru 2. roč.

2.A, 2.B
Brožek Pavel, Kocourek František, Studnička Jiří, Šída Ondřej

Autoprovoz: Zemín - Kněžmost Srbsko (auto č. 1)

 
9.6.
(So)
 

 

 
10.6.
(Ne)
 

 

 
11.6.
(Po)
 

7:45-13:15

Exkurze Kamenický Šenov, Nový Bor

V1, V2
Friebelová Iveta, Prášil Jaroslav

8:30-13:30

2. kolo přijímacích zkoušek
(1 uchazeč)

Krejčová Jana, Rulcová Jana, Studnička Jiří

9:00-17:00

Kurz "Techniky arteterapie a dramatické výchovy"
Praha - DVPP v rámci šablon

Šubertová Renata

13:20-13:45

Provozní porada
Účast všech pedagogů vč. VOŠ povinná!

 

15:00

Řešení projektové dokumentace s firmou CIKO

Marák Jiří, Válek Jaroslav

16:00

Jednání VCT

Rulcová Jana

Absence: Nikendey - VS, Mastník - nemoc
Autoprovoz: auto č. 2 /VOŠ/ - Kamenický Šenov (Friebelová, Prášil)

 
12.6.
(Út)
 

9:00

Fotografování tříd a pedagogického sboru
Třídy postupně od 9.00 hodin dle pokynů u rozvrhu; pedagogický sbor od 10.20 do 10.35 hodin

1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3

14:00-17:00

Informativní schůzka ke zlatnickému nářadí
pro budoucí žáky a rodiče

Zubko Jan

Absence: Nikendey - VS, Mastník - nemoc;
Šolcová - lékař od 10.00 hodin; Šída O - ráno lékař


Autoprovoz: auto č. 2 - Mníšek (Vágner - stáž v rámci šablon)

 
13.6.
(St)
 

8:00

Jednání s firmou Bártek rozhlasy s.r.o.

Šubertová Renata

8:00-12:00

Projektový den ZŠ Hodkovice n. Moh.
Práce ve všech dílnách (25 žáků 8. třídy)

Janevová Zuzana

9:00-12:00

Restaurování Sokol Příšovice

V1
Friebelová Iveta, Ouřada Vojtěch

10:20-10:45

Schůzka třídních učitelů
Sborovna

Brožek Pavel, Janevová Zuzana, Kocourek František, Mašek Jiří, Šída Ondřej, Šubertová Renata

Absence: Chundela - lékař, Mastník - nemoc
Janevová - odpoledne lékař


Autoprovoz: auto č. 2 /VOŠ/ - Příšovice (Friebelová, Ouřada)

 
14.6.
(Čt)
 

9:00-19:00

Workshop KAP LK - Malevil Jablonné v Podještědí

Šubertová Renata

14:00-16:00

Prezentace ročníkových prací

V1, V2, V3
Friebelová Iveta, Nikendey Václav, Ouřada Vojtěch, Prášil Jaroslav
2.B

Absence: Rulcová - ZZ ISŠ Turnov
Janevová - odpoledne lékař; Šolcová - lékař Praha; Knížková - Rakousko (prezentace školy)

Autoprovoz: auto č. 2 - Turnov (Rulcová)

 
15.6.
(Pá)
 

13:00

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení
Společenský sál

4
Marák Jiří, Rulcová Jana

Absence: Nikendey - VS;
Knížková - Rakousko (prezentace školy)

 
16.6.
(So)
 

 

 
17.6.
(Ne)
 

 

 
18.6.
(Po)
 

8:00-17:00

Přijímací zkoušky na VOŠ

 

8:00

Jednání na MÚ stavební odbor - VZMR komín
V součinnosti s ing. Drobníkem

Šubertová Renata

13:20-13:45

Provozní porada
Účast všech pedagogů nutná!

 

14:00

Jednání s pověřencem GDPR

Šubertová Renata

Absence: Rulcová - ZZ ISŠ Turnov
Koubusová - VS, Zajíc V. - od 13.00 lékař

 
19.6.
(Út)
 

do 13:00

Stáž u zaměstnavatele - Horní Kalná
v rámci Šablon

Vágner Lukáš

Absence: Koubusová - VS, Zajíc V. - od 13.00 lékař
Nikendey - VS

Autoprovoz: auto č. 1 - Horní Kalná (Vágner)
auto č. 2 - mimo provoz (STK)

 
20.6.
(St)
 

13:00

Jednání o spolupráci - pracovnice Severočeského muzea Liberec

Vágner Lukáš, Zemín Jiří, Zubko Jan

Absence: Poloprudská - školení Liberec 13.00 hod.
Koubusová - D
Autoprovoz: auto č. 1 - odvoz skříněk do šrotu (Šída O.)

 
21.6.
(Čt)
 

Absence: Šubertová - lékař Lbc; Studnička - VS

 
22.6.
(Pá)
 

do 10:00

Uzavření klasifikace za 2. pololetí
Zápis v systému Bakalář nejpozději do 10.00 hodin! Zodpovídají: všichni učitelé za svůj předmět

 

Absence: Ryvolová - D; Goruková - D
Studnička - VS; Koubusová - D

 
23.6.
(So)
 

 

 
24.6.
(Ne)
 

 

 
25.6.
(Po)
 

8:00-13:00

Exkurze - Mincovna Jablonec n. Nisou
Povinná účast pro žáky zaměření RK 2. a 3. ročník

Šída Miroslav, Zemín Jiří

8:00-14:30

Absolutorium VOŠ

Friebelová Iveta, Kmošek Jiří, Nikendey Václav, Ouřada Vojtěch, Prášil Jaroslav, Sedmík Josef
2.B

Absence: Brožek, Mašek, Marák, Mastník
Autoprovoz: auto č. 1-Kmošek-Kutná Hora od 13.00 hod.
auto č. 1 - Jablonec n. Nisou (Zemín) do 13.00 hod.
Pronájem společenského sálu - ZUŠ Turnov - 17.00 - 19.30 hod.

 
26.6.
(Út)
 

8:30-12:00

Plavecký areál Maškovka
Vstup zdarma. Školní akce pro všechny žáky povinná. Sraz všech ve vestibulu v 8.30 hodin!

1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3
Janevová Zuzana, Jiřičková Eva, Kocourek František, Skalický Bohumil, Šída Ondřej

13:00

Provozní porada a klasifikační porada za 2. pololetí
Účast všech pedagogů nutná!

 

Absence: Brožek, Nikendey, Marák, Mastník
Poloprudská - od 9.30 hod. lékař

 
27.6.
(St)
 

7:50-13:00

"Lidová architektura Turnovska"
Školní akce v rámci výuky VYP povinná pro třídu 1. A, 2. B a 2. A

1.A, 2.A, 2.B
Kocourek František, Szalay David, Šída Ondřej

7:50-13:00

Třídní výlet vč. exkurze - Turnov

3
Janevová Zuzana, Krejčová Jana

 

Třídní výlet
(čas i místo bude upřesněno v pondělí 25.6.)

1.B
Šubertová Renata

Absence:Brožek, Mastník, Brandejská, Marák
Skalický; Poloprudská - seminář Liberec

 
28.6.
(Čt)
 

8:00-10:00

Filmové představení
Učebna DVK

1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3
Janevová Zuzana, Jiřičková Eva, Kocourek František, Šída Ondřej, Šubertová Renata

10:00-12:00

Úklid kmenových učeben

1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3
Janevová Zuzana, Jiřičková Eva, Kocourek František, Šída Ondřej, Šubertová Renata

Absence: Brožek, Mašek, Marák, Brandejská
Skalický, Šubertová - od 11.00 hodin

 
29.6.
(Pá)
 

7:50- 8:35

Ukončení školního roku
Mj. rozdání vysvědčení žákům všech tříd v jejich kmenových učebnách

1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3
Janevová Zuzana, Knížková Renáta, Kocourek František, Šída Ondřej, Šubertová Renata

10:00

Schůzka se školníkem

Šubertová Renata

13:00

Nástup firmy MKhlas s.r.o. - instalace školního rozhlasu

Šubertová Renata

Absence: Brožek, Mašek, Marák, Brandejská
Skalický

 
30.6.
(So)
 

 

 
1.7.
(Ne)
 

 

 
2.7.
(Po)
 

 

 
3.7.
(Út)
 

 

 
4.7.
(St)
 

 

 
5.7.
(Čt)
 

 

 
6.7.
(Pá)
 

 

 
7.7.
(So)
 

 

 
8.7.
(Ne)
 

 

 
9.7.
(Po)
 

 

 
10.7.
(Út)
 

 

 
11.7.
(St)
 

 

 
12.7.
(Čt)
 

 

 
13.7.
(Pá)
 

 

 
14.7.
(So)
 

 

 
15.7.
(Ne)
 

 

 
16.7.
(Po)
 

 

 
17.7.
(Út)
 

 

 
18.7.
(St)
 

 

 
19.7.
(Čt)
 

 

 
20.7.
(Pá)
 

 

 
21.7.
(So)
 

 

 
22.7.
(Ne)
 

 

 
23.7.
(Po)
 

 

 
24.7.
(Út)
 

 

 
25.7.
(St)
 

 

 
26.7.
(Čt)
 

 

 
27.7.
(Pá)
 

 

 
28.7.
(So)
 

 

 
29.7.
(Ne)
 

 

 
30.7.
(Po)
 

 

 
31.7.
(Út)
 

 

 
1.8.
(St)
 

 

 
2.8.
(Čt)
 

 

 
3.8.
(Pá)
 

 

 
4.8.
(So)
 

 

 
5.8.
(Ne)
 

 

 
6.8.
(Po)
 

 

 
7.8.
(Út)
 

 

 
8.8.
(St)
 

 

 
9.8.
(Čt)
 

 

 
10.8.
(Pá)
 

 

 
11.8.
(So)
 

 

 
12.8.
(Ne)
 

 

 
13.8.
(Po)
 

 

 
14.8.
(Út)
 

 

 
15.8.
(St)
 

 

 
16.8.
(Čt)
 

 

 
17.8.
(Pá)
 

 

 
18.8.
(So)
 

 

 
19.8.
(Ne)
 

 

 
20.8.
(Po)
 

 

 
21.8.
(Út)
 

 

 
22.8.
(St)
 

 

Školení v rámci šablon

Brandejská Jana, Friebelová Iveta, Gerstner Václav, Mlejnková Tereza, Knížková Renáta, Kocourek František, Koubusová Klára, Krejčová Jana, Mašek Jiří, Prášil Jaroslav, Sedmík Josef, Šída Ondřej, Šolcová Naděžda, Šubertová Renata

 
23.8.
(Čt)
 

 

Školení v rámci šablon

Brandejská Jana, Friebelová Iveta, Gerstner Václav, Mlejnková Tereza, Knížková Renáta, Kocourek František, Koubusová Klára, Krejčová Jana, Mašek Jiří, Prášil Jaroslav, Sedmík Josef, Šída Ondřej, Šolcová Naděžda, Šubertová Renata

 
24.8.
(Pá)
 

 

Hefaiston Helfštýn

Janevová Zuzana, Szalay David, Válek Jaroslav

 

Školení v rámci šablon

Brandejská Jana, Friebelová Iveta, Gerstner Václav, Mlejnková Tereza, Knížková Renáta, Kocourek František, Koubusová Klára, Krejčová Jana, Mašek Jiří, Prášil Jaroslav, Sedmík Josef, Šída Ondřej, Šolcová Naděžda, Šubertová Renata

 
25.8.
(So)
 

 

Hefaiston Helfštýn

Janevová Zuzana, Szalay David, Válek Jaroslav

 
26.8.
(Ne)
 

 

Hefaiston Helfštýn

Janevová Zuzana, Szalay David, Válek Jaroslav

 
27.8.
(Po)
 

Zahajovací porada 9.00 hod.
13.00 hod. schůzka s vychovatelkami DM

 
28.8.
(Út)
 

 

Doklasifikace a opravné zkoušky dle rozpisu
za 2. pololetí školního roku 2017/2018

 

Výtvarná rada 13.00 hod.

 
29.8.
(St)
 

 

Doklasifikace a opravné zkoušky dle rozpisu
za 2. pololetí školního roku 2017/2018

 

Školská rada 14.00 hod.
Mašek, Nikendey, Kyncl, Brož, Lukešová, Odstrčil

 
30.8.
(Čt)
 

 

Doklasifikace a opravné zkoušky dle rozpisu
za 2. pololetí školního roku 2017/2018

 

 
31.8.
(Pá)
 

 

31.7.2018 (8:59)

Zpracováno v systému Bakaláři