Přehled akcí: 2. pololetí 2017/18

 

Termín

Akce

Účastní se

 
1.2.
(Čt)
 

8:00-10:30

Prezentace školy na ZŠ Skálova Turnov

Jiřičková Eva

11:20-12:10

Třídnické hodiny vč. rozdání výpisu pololetního vysvědčení

Brožek Pavel, Janevová Zuzana, Kocourek František, Marák Jiří, Mašek Jiří, Šída Ondřej

 

VÝUKA KONČÍ VE 12.10 HODIN!

 

 

Absence: Šubertová - nemoc

Šubertová Renata

Absence: Rulcová - dovolená

 
2.2.
(Pá)
 

 

Jednání PŘEDMĚTOVÉ KOMISE je plánované na příští týden!

 

 

Absence: Šubertová - nemoc

Šubertová Renata

 

PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ POLOLETNÍ PRÁZDNINY!

 

 
3.2.
(So)
 

 

 
4.2.
(Ne)
 

 

 
5.2.
(Po)
 

9:00-12:00

Seminář GDPR
KÚ Liberec. kraje autoprovoz: auto č. 2 (Rulcová)

Kocourek František, Poloprudská Irena, Rulcová Jana

 

Zahájení PZ MZ 2018

 

Absence: Šubertová - nemoc

 
6.2.
(Út)
 

10:20-10:45

Udělování ředitelských důtek

 

Absence: Pálová - celý týden

 
7.2.
(St)
 

15:00-16:30

Komise školství a vzdělávání
MěÚ Turnov

Rulcová Jana

 
8.2.
(Čt)
 

12:15-13:00

Jednání předmětové komise

Friebelová Iveta, Janevová Zuzana, Kocourek František, Mašek Jiří, Rulcová Jana, Šída Ondřej, Šubertová Renata

 
9.2.
(Pá)
 

 

 
10.2.
(So)
 

 

 
11.2.
(Ne)
 

 

 
12.2.
(Po)
 

10:00

Návštěva z Ybbsitz - předložení návrhů UZ
Návrhy budou vystaveny na společenském sále

Knížková Renáta, Nikendey Václav, Rulcová Jana

13:20-13:45

Jednání jednotlivých předmětových komisí
Výtvarná rada - ateliéry Teoretické předměty - učebna DVK (2.B) Dílenští učitelé - sborovna

 

15:00

Jednání s rodiči žákyně 3. ročníku

Janevová Zuzana, Rulcová Jana

 

Seminář "Pracovní právo" - JUDr. Ing. Staněk CSc.
Praha

Šubertová Renata

Absence: Goruková - dovolená, Mlejnková - nemoc

 
13.2.
(Út)
 

10:00

Návštěva u zaměření BR - pí. M. Filová

 

14:00

Jednání s rodiči žáka 1.B

Brožek Pavel, Rulcová Jana, Šubertová Renata

Absence: Goruková - dovolená, Mlejnková - nemoc
Autoprovoz: auto č. 1 - Nová Paka ? (Kmošek VOŠ) /NUTNÉ JEŠTĚ POTVRDIT VEDOUCÍ VOŠ I.FRIEBELOVOU/

 
14.2.
(St)
 

9:00-13:00

Obhajoby semestrálních prací
Praha VŠCHT Autoprovoz: auto č. 2 (Prášil)

BCA2, BCA3, BCA4
Kmošek Jiří, Prášil Jaroslav

16:00

Jednání PMMT - Žlutá ponorka

Houf M. (3), Maschita M. (3), Zakouřilová P. (3)

 

"Odborná konference k inkluzivnímu vzdělávání" KAP LK
KÚ Liberec

Šubertová Renata

Absence: Goruková - dovolená, Mlejnková - nemoc
Mašek - ráno lékař;

 
15.2.
(Čt)
 

10:45

Jednání se studentkou z TUL

Rulcová Jana

15:00

Konzultace s psycholožkou - knihovna
Objednaný zájemce

 

Absence: Goruková - dovolená, Mlejnková - nemoc

 
16.2.
(Pá)
 

9:00

Jednání se školníkem

Šubertová Renata

10:00

Jednání na MěÚ Turnov

Rulcová Jana

 

Veletrh Inhorgenta Mnichov

 

Absence: Mlejnková - nemoc

 
17.2.
(So)
 

 

Veletrh Inhorgenta Mnichov

 

 
18.2.
(Ne)
 

 

 
19.2.
(Po)
 

13:20-13:45

Provozní porada
Účast všech pedagogů nutná!

 

Absence: Knížková - samostudium;
Šolcová - lékař od 13.00 hodin; Mastník - nemoc

 
20.2.
(Út)
 

8:30-12:00

Autoprovoz: muzeum Jilemnice

Gerstner Václav, Kmošek Jiří

13:00

Jednání s rodiči žáka třídy 1. A
ZRUŠENO - MATKA ŽÁKA NEMŮŽE PŘIJET

Mašek Jiří, Rulcová Jana, Šubertová Renata

Absence: Knížková - samostudium 1/2 dne;
Mastník - nemoc

 
21.2.
(St)
 

8:00-12:00

Projektový den ZŠ Kobyly
Organizaci v dílnách zajišťuje Z. Janevová

 

13:00

Schůzka s vrátnými

Šubertová Renata

18:00-19:30

Exkurze - Krajská vědecká knihovna Liberec - Kovaný Graz
přednáška

V1, V2, V3
Friebelová Iveta, Ouřada Vojtěch

Absence: Rulcová - dovolená 1/2 dne;
Zemín - dopoledne lékař; Chundela - lékař Lbc; Mastník - nemoc

 
22.2.
(Čt)
 

do 12:00

Odevzdání výkazů práce za únor a vyplnění žádanky o dovolenou či samostudium na jarní prázdniny

Šubertová Renata

Absence: Rulcová - dovolená;

 
23.2.
(Pá)
 

8:45-10:30

Divadelní představení "Strašidlo Cantervillské"
V rámci rozvrhu - společenský sál - před a po divadelním představení výuka dle rozvrhu!

1.A, 1.B, 2.A, 2.B

Absence: Rulcová - dovolená;Šubertová - dovolená;
Knížková - 1/2 dne samostudium odpoledne

 
24.2.
(So)
 

 

PŘEJEME ŽÁKŮM I ZAMĚSTNANCŮM KRÁSNÉ JARNÍ PRÁZDNINY!!

 

 
25.2.
(Ne)
 

 

 
26.2.
(Po)
 

 

Jarní prázdniny

1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3, 4

 

Odborná praxe

V1, V2, V3, VK2

 
27.2.
(Út)
 

 

Jarní prázdniny

1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3, 4

 

Odborná praxe

V1, V2, V3, VK2

 
28.2.
(St)
 

 

Jarní prázdniny

1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3, 4

 

Odborná praxe

V1, V2, V3, VK2

 
1.3.
(Čt)
 

 

Jarní prázdniny

1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3, 4

 

Odborná praxe

V1, V2, V3, VK2

 
2.3.
(Pá)
 

 

Jarní prázdniny

1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3, 4

 

Odborná praxe

V1, V2, V3, VK2

 
3.3.
(So)
 

 

 
4.3.
(Ne)
 

 

 
5.3.
(Po)
 

13:20-13:45

Provozní porada
Účast všech pedagogů nutná!

 

Absence: Šubertová - lékař Liberec; Mastník-nemoc
Kmošek - dovolená; Zemín - nemoc, Šolcová - nemoc; Poloprudská - seminář Liberec

 
6.3.
(Út)
 

13:30

Jednání výchovné komise

Brožek Pavel, Chundelová Jana, Janevová Zuzana, Mašek Jiří, Rulcová Jana, Šubertová Renata
Dänemark A. (3), Kopáček Š. (1.A), Vlček R. (1.B)

19:15

Beseda "Kyberšikana"
Pro žáky ubytované na domově mládeže

Chundelová Jana

Absence: Mastník - nemoc, Kmošek - dovolená
Šolcová - nemoc, Zemín - nemoc

 
7.3.
(St)
 

13:45-15:20

Beseda na téma drogy
V rámci výuky OBN

2.A, 2.B

Absence: Mastník - nemoc
Šolcová - nemoc, Zemín - nemoc, Zajíc V. - OČD

 
8.3.
(Čt)
 

10:00

Jednání na KÚLK
(auto č. 2)

Rulcová Jana

12:45

Jednání s matkou žáka třídy 1.A - ZRUŠENO

Mašek Jiří, Rulcová Jana, Šubertová Renata

Absence: Mastník - nemoc
Šolcová - nemoc, Zemín - nemoc

 
9.3.
(Pá)
 

 

Maturitní ples

4

Absence: Brandejská - lékař Praha; Mastník - nemoc
Šolcová - nemoc, Zemín - nemoc

 
10.3.
(So)
 

 

 
11.3.
(Ne)
 

 

 
12.3.
(Po)
 

13:20-13:45

Provozní porada - účast všech pedagogů vč. VOŠ nutná!

 

Absence: Zubko - samostudium; Mastník - nemoc
Goruková - OČD

 
13.3.
(Út)
 

8:00- 8:30

Jednání - dotazníky pí. Horáčková

Rulcová Jana

9:45-13:00

Kontrolní den - Biskupství HK a NPÚ

Friebelová Iveta, Kmošek Jiří, Ouřada Vojtěch, Prášil Jaroslav

Absence: Rulcová - od 13.00 hodin lékař Lbc
Zubko - samostudium; Mastník - nemoc; Brožek - lékař Pha; Goruková - OČD

 
14.3.
(St)
 

8:00-14:00

Setkání výchovných poradců okresu Semily

Šubertová Renata

13:00

Testování žáků (dotazníky na téma podnikání)
U žáků 4. ročníku proběhne testování v rámci třídnické hodiny

4, V1, V2, V3
Friebelová Iveta, Marák Jiří

14:00-16:00

Přednáška - Severočeské muzeum Liberec
Konzervování a restaurování v muzejní praxi, učebna 2. A

V1, V2, V3
Friebelová Iveta, Ouřada Vojtěch

16:00

Jednání PMMT - Žlutá ponorka

Houf M. (3), Maschita M. (3), Zakouřilová P. (3)

Absence: Zubko - samostudium; Mastník - nemoc
Nikendey - DVPP

 
15.3.
(Čt)
 

13:00

Jednání s matkou žáka třídy 1. A

Mašek Jiří, Rulcová Jana, Šubertová Renata

14:30-18:00

Konzultace s psycholožkou - objednaní zájemci
(v knihovně)

 

Absence: Zubko - samostudium; Mastník - nemoc

 
16.3.
(Pá)
 

Absence: Zubko - samostudium; Mastník - nemoc

 
17.3.
(So)
 

 

 
18.3.
(Ne)
 

 

 
19.3.
(Po)
 

 

 
20.3.
(Út)
 

 

 
21.3.
(St)
 

 

 
22.3.
(Čt)
 

 

 
23.3.
(Pá)
 

 

 
24.3.
(So)
 

 

 
25.3.
(Ne)
 

 

 
26.3.
(Po)
 

 

 
27.3.
(Út)
 

 

 
28.3.
(St)
 

 

 
29.3.
(Čt)
 

 

Velikonoční prázdniny

 

 
30.3.
(Pá)
 

 

Velikonoční prázdniny

 

 
31.3.
(So)
 

 

Velikonoční prázdniny

 

 
1.4.
(Ne)
 

 

Velikonoční prázdniny

 

 
2.4.
(Po)
 

 

Velikonoční prázdniny

 

 
3.4.
(Út)
 

 

 
4.4.
(St)
 

 

 
5.4.
(Čt)
 

 

 
6.4.
(Pá)
 

 

 
7.4.
(So)
 

 

 
8.4.
(Ne)
 

 

 
9.4.
(Po)
 

 

Odborná praxe 2. a 3. ročníků

2.A, 2.B, 3

 

PMZ pouze v dílnách

4

 
10.4.
(Út)
 

 

Odborná praxe 2. a 3. ročníků

2.A, 2.B, 3

 

PMZ pouze v dílnách

4

 
11.4.
(St)
 

 

Odborná praxe 2. a 3. ročníků

2.A, 2.B, 3

 

Písemná maturitní práce z ČJL

4

 
12.4.
(Čt)
 

 

Odborná praxe 2. a 3. ročníků

2.A, 2.B, 3

 

PMZ pouze v dílnách

4

 
13.4.
(Pá)
 

 

Odborná praxe 2. a 3. ročníků

2.A, 2.B, 3

 

PMZ pouze v dílnách

4

 
14.4.
(So)
 

 

 
15.4.
(Ne)
 

 

 
16.4.
(Po)
 

 

Odborná praxe 2. a 3. ročníků

2.A, 2.B, 3

 

PMZ pouze v dílnách

4

 
17.4.
(Út)
 

 

Odborná praxe 2. a 3. ročníků

2.A, 2.B, 3

 

PMZ pouze v dílnách

4

 
18.4.
(St)
 

 

Odborná praxe 2. a 3. ročníků

2.A, 2.B, 3

 

PMZ pouze v dílnách

4

 
19.4.
(Čt)
 

 

Odborná praxe 2. a 3. ročníků

2.A, 2.B, 3

 

PMZ pouze v dílnách

4

 
20.4.
(Pá)
 

 

Odborná praxe 2. a 3. ročníků

2.A, 2.B, 3

 

PMZ pouze v dílnách

4

 
21.4.
(So)
 

 

 
22.4.
(Ne)
 

 

 
23.4.
(Po)
 

 

PMZ pouze v dílnách

4

 
24.4.
(Út)
 

Uzavření klasifikace 4. ročníku
+ klasifikace za 3. Q

 
25.4.
(St)
 

Klasifikační porada 4. ročníku

 
26.4.
(Čt)
 

 

Zahraniční zájezd 3. ročníku

3

 
27.4.
(Pá)
 

 

Zahraniční zájezd 3. ročníku

3

Předávání vysvědčení 4. ročníku

 
28.4.
(So)
 

 

Zahraniční zájezd 3. ročníku

3

 
29.4.
(Ne)
 

 

Zahraniční zájezd 3. ročníku

3

 
30.4.
(Po)
 

 

Ředitelské volno

 

 

Zahraniční zájezd 3. ročníku

3

 
1.5.
(Út)
 

 

Zahraniční zájezd 3. ročníku

3

 
2.5.
(St)
 

 

Zahraniční zájezd 3. ročníku

3

 

Písemné MZ 2018

4

 
3.5.
(Čt)
 

 

Zahraniční zájezd 3. ročníku

3

 

Písemné MZ 2018

4

 
4.5.
(Pá)
 

 

Písemné MZ 2018

4

 
5.5.
(So)
 

 

 
6.5.
(Ne)
 

 

 
7.5.
(Po)
 

 

Ředitelské volno

 

 
8.5.
(Út)
 

 

 
9.5.
(St)
 

 

 
10.5.
(Čt)
 

 

 
11.5.
(Pá)
 

 

 
12.5.
(So)
 

 

 
13.5.
(Ne)
 

 

 
14.5.
(Po)
 

 

 
15.5.
(Út)
 

 

 
16.5.
(St)
 

 

 
17.5.
(Čt)
 

 

Prezentace PMZ

4

 
18.5.
(Pá)
 

 

Prezentace PMZ

4

 
19.5.
(So)
 

 

Hamernický den Dobřív

 

 
20.5.
(Ne)
 

 

 
21.5.
(Po)
 

 

 
22.5.
(Út)
 

 

 
23.5.
(St)
 

 

 
24.5.
(Čt)
 

 

 
25.5.
(Pá)
 

 

 
26.5.
(So)
 

DOD
+ výstava klauzur a portfolií

 
27.5.
(Ne)
 

DOD
+ výstava klauzur a portfolií

 
28.5.
(Po)
 

 

"Svatý týden" 4. roč.

4

 
29.5.
(Út)
 

 

"Svatý týden" 4. roč.

4

 
30.5.
(St)
 

 

"Svatý týden" 4. roč.

4

 
31.5.
(Čt)
 

 

"Svatý týden" 4. roč.

4

 
1.6.
(Pá)
 

 

"Svatý týden" 4. roč.

4

 
2.6.
(So)
 

 

 
3.6.
(Ne)
 

 

 
4.6.
(Po)
 

 

Ústní MZ 2018

4

 

Malovací kurz v plenéru 2. roč.

2.A, 2.B

 
5.6.
(Út)
 

 

Ústní MZ 2018

4

 

Malovací kurz v plenéru 2. roč.

2.A, 2.B

 
6.6.
(St)
 

 

Ústní MZ 2018

4

 

Malovací kurz v plenéru 2. roč.

2.A, 2.B

 
7.6.
(Čt)
 

 

Ústní MZ 2018

4

 

Malovací kurz v plenéru 2. roč.

2.A, 2.B

 
8.6.
(Pá)
 

 

Ústní MZ 2018

4

 

Malovací kurz v plenéru 2. roč.

2.A, 2.B

 
9.6.
(So)
 

 

 
10.6.
(Ne)
 

 

 
11.6.
(Po)
 

 

 
12.6.
(Út)
 

 

 
13.6.
(St)
 

 

 
14.6.
(Čt)
 

 

 
15.6.
(Pá)
 

Předávání maturitních vysvědčení

 
16.6.
(So)
 

 

 
17.6.
(Ne)
 

 

 
18.6.
(Po)
 

 

 
19.6.
(Út)
 

 

 
20.6.
(St)
 

 

 
21.6.
(Čt)
 

 

 
22.6.
(Pá)
 

Uzavření klasifikace 2. pololetí

 
23.6.
(So)
 

 

 
24.6.
(Ne)
 

 

 
25.6.
(Po)
 

 

 
26.6.
(Út)
 

Klasifikační porada 2. pololetí

 
27.6.
(St)
 

 

 
28.6.
(Čt)
 

 

 
29.6.
(Pá)
 

Ukončení školního roku 2017/2018

 
30.6.
(So)
 

 

 
1.7.
(Ne)
 

 

 
2.7.
(Po)
 

 

 
3.7.
(Út)
 

 

 
4.7.
(St)
 

 

 
5.7.
(Čt)
 

 

 
6.7.
(Pá)
 

 

 
7.7.
(So)
 

 

 
8.7.
(Ne)
 

 

 
9.7.
(Po)
 

 

 
10.7.
(Út)
 

 

 
11.7.
(St)
 

 

 
12.7.
(Čt)
 

 

 
13.7.
(Pá)
 

 

 
14.7.
(So)
 

 

 
15.7.
(Ne)
 

 

 
16.7.
(Po)
 

 

 
17.7.
(Út)
 

 

 
18.7.
(St)
 

 

 
19.7.
(Čt)
 

 

 
20.7.
(Pá)
 

 

 
21.7.
(So)
 

 

 
22.7.
(Ne)
 

 

 
23.7.
(Po)
 

 

 
24.7.
(Út)
 

 

 
25.7.
(St)
 

 

 
26.7.
(Čt)
 

 

 
27.7.
(Pá)
 

 

 
28.7.
(So)
 

 

 
29.7.
(Ne)
 

 

 
30.7.
(Po)
 

 

 
31.7.
(Út)
 

 

 
1.8.
(St)
 

 

 
2.8.
(Čt)
 

 

 
3.8.
(Pá)
 

 

 
4.8.
(So)
 

 

 
5.8.
(Ne)
 

 

 
6.8.
(Po)
 

 

 
7.8.
(Út)
 

 

 
8.8.
(St)
 

 

 
9.8.
(Čt)
 

 

 
10.8.
(Pá)
 

 

 
11.8.
(So)
 

 

 
12.8.
(Ne)
 

 

 
13.8.
(Po)
 

 

 
14.8.
(Út)
 

 

 
15.8.
(St)
 

 

 
16.8.
(Čt)
 

 

 
17.8.
(Pá)
 

 

 
18.8.
(So)
 

 

 
19.8.
(Ne)
 

 

 
20.8.
(Po)
 

 

 
21.8.
(Út)
 

 

 
22.8.
(St)
 

 

 
23.8.
(Čt)
 

 

 
24.8.
(Pá)
 

 

 
25.8.
(So)
 

 

 
26.8.
(Ne)
 

 

 
27.8.
(Po)
 

 

 
28.8.
(Út)
 

 

 
29.8.
(St)
 

 

 
30.8.
(Čt)
 

 

 
31.8.
(Pá)
 

 

13.3.2018 (12:30)

Zpracováno v systému Bakaláři