Výstava v „IC“

PORTRÉTY STUDENTŮ 1. ROČNÍKU SUPŠ a VOŠ TURNOV


Studenti Střední uměleckoprůmyslové školy v Turnově v rámci výtvarné přípravy pod vedením p. uč. Evy Jiřičkové nakreslili tečkovací technikou své autoportréty. Studenti si vyzkoušeli kombinaci perokresby s koláží a malbou a své práce představují od 6. 6. v galerii U Zlatého beránka v turnovském informačním středisku do 9. 9. 2019.

 

SUPŠ a VOŠ

Skálova 373, 511 01 Turnov

spojovatelka, domov mládeže
+420 481 321 232 
ředitelna
+420 481 324 323