DM nájmy

Cena za ubytování na DM SUPŠ a VOŠ Turnov bude vybírána za měsíc březen v polovině hodnoty měsíčního poplatku > (1/2 z 800 Kč = 400 Kč), za další měsíce do odvolání poplatek za ubytování na DM vybírán nebude.

Pro žáky na DM OHS Turnov:
OHS to má stejně, ale máte jiné ceny. Za březen polovina, za další měsíce do odvolání nic...


Ing. Jana Rulcová
ředitelka SUPŠ a VOŠ Turnov

SUPŠ a VOŠ

Skálova 373, 511 01 Turnov

spojovatelka, domov mládeže
+420 481 321 232 
ředitelna
+420 481 324 323