• Home
  • Výstava studentů

Výstava studentů

 

SURREALISMUS ŽIJE!

Ve čtvrtek 10. září 2020 v 16.30 bude v Infocentru Turnov v galerii U Zlatého beránka zahájena výstava prací studentů SUPŠ a VOŠ Turnov.

Obrazy byly namalovány v tomto roce a vyjadřují vlastní emoce, nálady a názory studentů a absolventů Špéry. Při organizování výstavy se ukázalo, že mladí lidé jsou obdařeni tvořivostí, fantazií a také vytrvalostí, která přinesla úrodu v podobě sbírky obrazů, které bychom mohli přiřadit k dadaismu, surrealismu, či psychodelickému umění. Tato výstava bude poslední před rekonstrukcí Infocentra Turnov a věříme, že Turnováky pobaví a zároveň přiměje k zamyšlení nad tím, jaké představy mohu být ukryty v myslích dnešních mladých lidí.

SUPŠ a VOŠ

Skálova 373, 511 01 Turnov

spojovatelka, domov mládeže
+420 481 321 232 
ředitelna
+420 481 324 323