VS 2020

Pro budoucí studenty!

Další ročník pro ZŠ a ZUŠ!

Jubilejní 10. ročník výtvarné soutěže na téma „BROUCI“.

Soutěž je určena pro žáky 7., 8. a 9. tříd ZŠ a žáky ZUŠ v celé ČR

Formát: max. A2 (420 × 594 mm)
Zpracování námětu:
a) graficky (kresba, malba, počítačová grafika, fotografie, koláž)
b) plasticky (různé materiály a jejich kombinace)

Termín: do 6. 11. 2020
Adresa: SUPŠ a VOŠ, Skálova 373, 511 01 Turnov

Vyhodnocení a vystavení soutěžních prací proběhne v budově školy, při Dni otevřených dveří dne 17. 11. 2020!

Podrobnější leták >>
Poučení o zpracování osobních údajů >>

SUPŠ a VOŠ

Skálova 373, 511 01 Turnov

spojovatelka, domov mládeže
+420 481 321 232 
ředitelna
+420 481 324 323