Nebudou...

Z důvodu aktuální CVD19 situace v ČR, se neuskuteční tradiční podzimní „Rodičovské schůzky“ plánované na pátek 20. 11. 2020!

Třídní učitelé během tohoto týdne obdrží od kolegů známky za čtvrtletí a další podklady ke studijním výsledkům jednotlivých žáků.
Poté budou kontaktovat zákonné zástupce. Individuálně pak budou řešit případné problémy dle domluvy (emailem, telefonicky či jinak).

– vedení školy

 

SUPŠ a VOŠ

Skálova 373, 511 01 Turnov

spojovatelka, domov mládeže
+420 481 321 232 
ředitelna
+420 481 324 323