Novinky ’21

Vážení, níže vám předkládáme k prostudování aktuálně zveřejněné změny v rámci jarních Maturit a Absolutorií dle MŠMT...

ČŠI

Jako součást rezortní podpory pro přípravu žáků na společnou část maturitní zkoušky převedla Česká školní inspekce do elektronické podoby testy, které byly použity při maturitní zkoušce v minulých letech. Testy jsou k dispozici v mobilní testovací aplikaci InspIS SETmobile, která je zdarma ke stažení do chytrých mobilních telefonů a tabletů. Podrobnosti v Infoletáku >>>

Odmaturuji? – připuštění k jarnímu termínu a možnosti opakování 4. ročníku

Aktualizace ze dne 17. 3. 2021

Absolutoria

 

 

SUPŠ a VOŠ

Skálova 373, 511 01 Turnov

spojovatelka, domov mládeže
+420 481 321 232 
ředitelna
+420 481 324 323