• Home
  • Konečně prezenčně!

Konečně prezenčně!

Vzhledem k aktuální protiepidemické situaci — bude výuka od 14. 6. 2021 probíhat prezenčně dle rozvrhu!!!


14. 6. 2021 > POVINNÉ ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ:

  • 7.30–8.15 (1.A; 3.A; 3.B)
  • 8.15–9.00 (1.B; 2.A; 2.B)
    > Dodržujte vymezené časy – choďte s předstihem!

4. ročníky:

„NÁHRADNÍ ROZVRH“ pro období od 14. 6. do 16. 6. 2021:

PO–PÁ 7.50–12.10
> SAMOSTATNÁ PRÁCE NA PÍSEMNÉ PREZENTACI
+ PŘEDEM DOMLUVENÉ! KONZULTACE (NAV, PCV, TECH, CJL)
  • Povinné „antigenní testování“ ve vstupní hale bude probíhat individuálně (služba na vrátnici), dle Vašeho příchodu do školy.
  • Pozor na délku vyhodnocení aktuálních testů - minimálně 20 min! Choďte tedy s předstihem!
  • Po dobu pobytu ve škole stále platí „protiepidemická opatření“ dle vládního nařízení!

Informace z MŠMT

Informace k provozu škol od MŠMT >>>

Manuál testování na školách >>>

Ochrana zdraví na středních a vyšších odborných školách při maturitních, závěrečných zkouškách a absolutorií >>>

Přehled návazných postupů při testování >>>


Informace z MZČR

Mimořádná opatření od 10. 5. 2021 >>>

Mimořádná opatření – ochrana dýchacích cest >>>

Mimořádná opatření – žáci >>>

Mimořádná opatření – zaměstnanci >>>


 

Informace ze Supš a Voš Turnov

Pravidla pro vstup do školy při CVD19 (platná od 25. 11. 2020) >>>

 

SUPŠ a VOŠ

Skálova 373, 511 01 Turnov

spojovatelka, domov mládeže
+420 481 321 232 
ředitelna
+420 481 324 323