Rakev P. F. K.

Restaurování zinkové rakve biskupa Petra Františka Krejčího na Vyšší odborné škole v Turnově. Restaurování provádí Jáchym Paleček v rámci studia oboru Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů (VŠCHT) pod odborným dohledem pedagogů-restaurátorů.
Rakev pochází z konce 19. století a byla umístěna v kryptě pod ústředním křížem Mariánského hřbitova v Turnově. Rakev byla ve velmi špatném stavu a restaurování a následná konzervace byla nutností.

— voš

 

Další publicita akce:

TvA: Rakev biskupa Petra Františka Krejčího je restaurována v turnovské „ŠPERKÁRNĚ“, veřejnosti bude představena při muzejní noci

Genus: Ve střední šperkařské škole v Turnově zachraňují unikátní zinkovou rakev světícího biskupa

Jablonecký deník: V Turnově restaurují vzácnou rakev. Lidem se představí při muzejní noci

Idnes.cz: Ostatky biskupa se propadly rakví, k její záchraně pomohla náhoda

 

SUPŠ a VOŠ

Skálova 373, 511 01 Turnov

spojovatelka, domov mládeže
+420 481 321 232