VZMR 2021

Rycí stroj, parní čistička, šnekový lis na hlínu – dodávka zboží v rámci partnerství

Projekt: Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II.

Reg.č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282


VZMR/SUPŠ/441/2021

Veřejná zakázka malého rozsahu

Aktuální výzva na profilu zadavatele >>>

Zveřejněno dne 3. 6. 2021

SUPŠ a VOŠ

Skálova 373, 511 01 Turnov

spojovatelka, domov mládeže
+420 481 321 232 
ředitelna
+420 481 324 323