Info k provozu

Organizace povinného antigenního testování v pondělí 6. 12. 2021

V průběhu minulého týdne odjelo několik žáků se zdravotním problémem předčasně domů. Bylo jim doporučeno preventivní vyšetření PCR na onemocnění CVD-19. Prokáže-li se u nich pozitivita, tak bude požádána o součinnost KHS Liberec. Pokud nebude nařízeno hygienou jinak, bude platit níže uvedený rozpis testování.

Samotné testování proběhne „první vyučovanou hodinu“ a bude platit pouze pro „neočkované“ nebo žáky, kteří již prodělali CVD-19, ale nemají platný doklad.

Třída > Předmět/hodina > Testuje:

1.A > PCV (1.hod.) > Ježková, Válek, Jarešová
1.B > TH (1.hod.) > Zemín

2.A > ITZchl (1.hod.) > Horáček; ITZd (3.hod.) > Kocourek
2.B > DVK (1.hod.) > Skalický

3.A > ANJ (1.hod.) > Šádek
3.B > ANJ (1.hod.) > Szalay (supl.)

4.A > NAV (2.hod.) > Szalay, Studnička
4.B > DSG (2.hod.) > Šída

DM > žáci se testují na vrátnici po příjezdu


VOŠ:
V1, V2 > DUŘ (5.hod.) > Gerstner


*Pozn. Neočkovaní příchozí v jinou hodinu či den si provedou test samostatně na vrátnici po příchodu do školy.

Nejezděte do školy, pokud je v rodině někdo pozitivní na Covid-19, nebo se necítíte dobře.
Dodržujte nastavená pravidla – noste respirátory nebo nanoroušky v budově školy, dodržujte hygienu!

 

 

SUPŠ a VOŠ

Skálova 373, 511 01 Turnov

spojovatelka, domov mládeže
+420 481 321 232