Info k provozu

Organizace povinného antigenního testování 7. 2. 2022

Samotné testování proběhne vždy „PRVNÍ VYUČOVANOU HODINU“.
Testování se týká VŠECH – žáků, studentů i zaměstnanců škol – jak neočkovaných, tak očkovaných (i posilovací dávkou) i těch, kteří prodělali nemoc*.

*S účinností od 31. 1. 2022 platí výjimka z povinného testování ve školách a z povinného testování zaměstnanců obecně pro osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů.

Platí tedy ochranná lhůta 30 dnů od pozitivního výsledku PCR testu; po tuto dobu nejsou osoby povinny podrobovat se testování na školách či pracovištích, o pro prokázání této skutečnosti je tedy nezbytné disponovat potvrzením o pozitivním PCR testu včetně data jeho podstoupení.

PONDĚLÍ 7. 2. 2022

Třída > Předmět/hodina > Testuje:

1.A > PCV (1.hod.) > Ježková, Válek, Janevová
1.B > TH (1.hod.) > Zemín

2.A > ITZch (1.hod.) > Horáček; ITZd (3.hod.) > Kocourek
2.B > DVK (1.hod.) > Skalický

3.A > ANJ (1.hod.) > Šádek
3.B > ANJ (1.hod.) > Šolcová

4.A > NAV (2.hod.) > Szalay, Studnička
4.B > DSG (2.hod.) > Šída

DM > žáci se testují na vrátnici po příjezdu

VOŠ:
V1, V2 > DUŘ (5.hod.) Gerstner


**Pozn. Ostatní příchozí v jinou hodinu či den si provedou test samostatně na vrátnici po příchodu do školy!

Nejezděte do školy, pokud je v rodině někdo pozitivní na Covid-19, nebo se necítíte dobře.
Dodržujte nastavená pravidla – noste respirátory nebo nanoroušky v budově školy, dodržujte hygienu! 

 

SUPŠ a VOŠ

Skálova 373, 511 01 Turnov

spojovatelka, domov mládeže
+420 481 321 232