DOD 04

Tradiční květnové „Dny otevřených dveří“!

SUPŠ a VOŠ

Skálova 373, 511 01 Turnov

spojovatelka, domov mládeže
+420 481 321 232