• Home
  • Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci

 

 

Na počátku roku 2023 došlo k podpisu „Memoranda o spolupráci“ mezi SUPŠ a VOŠ Turnov a Technickou univerzitou v Ostravě.
Účelem memoranda je do budoucna zaštítit vzájemnou spolupráci při rozvíjení znalostí a dovedností žáků a propojit vzdělávání na střední a vysoké škole.

SUPŠ a VOŠ Turnov se tak stává fakultní střední školou a ponese označení „Fakultní škola Fakulty materiálově-technologické VŠB-TUO“.

Nejdůležitější body memoranda v oblasti spolupráce:

  • Fakulta materiálově-technologická (dále jen FMT) bude v oblasti vzdělávání rozvíjet spolupráci poskytováním informací, studijních podpor a konzultací pro středoškolské učitele a umožněním účasti učitelů a žáků na prezentacích a popularizačních akcích, které fakulta pořádá. Obecným cílem těchto aktivit je seznamovat pedagogy s novými trendy, které jsou aplikovány na pracovištích FMT VŠB-TUO, a současně představovat výsledky vlastní vědecko-výzkumné, umělecké a další tvůrčí činnosti.
  • FMT bude rozvíjet spolupráci v oblasti podpory talentovaných žáků SUPŠ a VOŠ Turnov, zejména v rámci workshopů, praxí a stáží. Žákům budou k dispozici potřebné laboratoře a dílny fakulty. Dále bude FMT rozvíjet spolupráci v oblasti podpory žáků, kteří se zapojí do Středoškolské odborné činnosti (SOČ), vědeckých olympiád a případně dalších akcí, např. uměleckých soutěží. Pedagogové fakulty nabídnou žákům zajímavá odborná témata (s přesahem do umělecké činnosti) a povedou jejich práce.
  • SUPŠ a VOŠ Turnov umožní propagaci studijních programů fakulty v prostorách školy (např. formou banneru) a představení studijních programů FMT studentům SUPŠ a VOŠ Turnov jinou formou (např. při osobní návštěvě).
  • SUPŠ a VOŠ Turnov umožní účast zástupcům FMT na odborných či popularizačních akcích pořádaných SUPŠ a VOŠ Turnov.
  • SUPŠ a VOŠ Turnov i FMT budou podporovat partnerství ve spolupráci s průmyslem, jak ve výuce, tak ve výzkumu, v rámci linie průmysl – střední škola – vysoká škola – průmysl.

Na spolupráci se moc těšíme!

 

Střední uměleckoprůmyslová škola
a Vyšší odborná škola, Turnov,
Skálova 373, přísp. organizace

Adresa:
Skálova 373, 511 01 Turnov

spojovatelka, domov mládeže
tel: +420 481 321 232
e-mail: skola@sups.info
ID datové schránky: emzk85g

 

 

Fakultní škola
Fakulty materiálově-technologické
VŠB-TUO

Náš zřizovatel je: