Školní vzdělávací program

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM byl schválen pedagogickou radou a Školskými radami SUPŠ a VOŠ.

Pojmy:

ŽÁK – žákem je ten, kdo se vzdělává na střední škole (SUPŠ)

STUDENT – studentem je ten, kdo se vzdělává na vyšší odborné škole (VOŠ)

 

Dokumenty ve formátu PDF

ŠVP 682/2022 – SUPŠ A VOŠ TURNOV (platnost od 1. 9. 2022 tzn. pro 1.–2. ročník)

ŠVP 695/17 (resp. 778/2020) – SUPŠ A VOŠ TURNOV s doplňkem (platnost od 1. 10. 2020 tzn. pro 3.–4. ročník)

ŠVP SUPŠ A VOŠ TURNOV - domov mládeže

Střední uměleckoprůmyslová škola
a Vyšší odborná škola, Turnov,
Skálova 373, přísp. organizace

Adresa:
Skálova 373, 511 01 Turnov

spojovatelka, domov mládeže
tel: +420 481 321 232
e-mail: skola@sups.info
ID datové schránky: emzk85g

 

 

Fakultní škola
Fakulty materiálově-technologické
VŠB-TUO

Náš zřizovatel je: