Soutěž SD ’23

SOUTĚŽ STUDENTSKÝ DESIGN

Své práce v kategoriích produktový design a šperk za Špéru vystavují: Laura Majerčíková, Lukáš Havrda a Jeremiáš Mikloška.
Výstavu na SUPŠS v Železném Brodě můžete navštívit do 25. 4. 2023!

 

Celostátní soutěž Studentský design 2023 v Železném Brodě

„Ve školním roce 2022/2023 sklářská škola pořádá 31. kolo celostátní soutěže Studentský design 2023. Jedná se o prestižní soutěžní přehlídku prací žáků a studentů středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory ČR v pěti kategoriích. Soutěž je určena pro žáky a studenty oborů skupiny 82 Umění a užité umění. Výstava všech přihlášených a oceněných prací bude probíhat denně od 10.00 – 16.00 hodin v budově sklářské školy od 28. března do 25. dubna 2023. Společně s přehlídkou se v závěru výstavy ve škole uskuteční dvoudenní výjezdní zasedání Asociace středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory ČR, která je patronem soutěže.

Tuto soutěž pořádá vždy jedna z uměleckých škol, která je členem výše zmíněné asociace (CZESHA). Soutěž Studentský design je pořádána již od roku 1991. Původně byla soutěž vyhlašována Design centrem ČR. V posledních letech je soutěž uvedena ve Věstníku MŠMT a je také zařazena do programu Excelence základních a středních škol. Záštitu nad soutěží v Železném Brodě převzal hejtman LK Martin Půta a pan náměstek RNDr. Jiří Čeřovský.“

– zdroj: TZ Supšs Železný Brod; redakčně upraveno

Střední uměleckoprůmyslová škola
a Vyšší odborná škola, Turnov,
Skálova 373, přísp. organizace

Adresa:
Skálova 373, 511 01 Turnov

spojovatelka, domov mládeže
tel: +420 481 321 232
e-mail: skola@sups.info
ID datové schránky: emzk85g

 

 

Fakultní škola
Fakulty materiálově-technologické
VŠB-TUO

Náš zřizovatel je: