Stipendijní pobyt v Německu 2016

Bildwerk Frauenau je

převážně o skle. Ale ne jen se sklem je zde možné se setkat. Sejde se zde mnoho mistrů z různých koutů světa. Každý večer jsou přednášky od jednotlivých mistrů, či jejich asistentů. Prezentuje se jejich tvorba, inspirace, nebo něco ze života. Každý účastník může vyjádřit svou myšlenkou. Co je v mysli převede se na papír, co jest na papíře se zkonzultuje. Každý může vytvořit co chce, po technické stránce vychází každý s radou vstříc.
 

Osobní zkušenost. Když jsem si svůj návrh vymodelovala, zaformovala a připravila materiál... jednalo se o velkou věc. Měla jsem pro ni místo v peci sólo. Když se dosáhlo teploty nad 800°C, došlo k výpadku el. proudu. Teplota rychle klesala, sklo prožilo šok a rozprsklo se po všech stěnách pece. Pec už se nedala uvést do provozu. Forma i pec byly zničené. Nebyla to ničí vina. Pec byla stará a do pár dní přivezli novou. Uvedena do provozu měla být po ukončení našeho kurzu.
 

Nabídli mi po tom všem dvě možnosti.
 1) Bezplatně mohu se účastnit kurzu odlévání skla a bronzu v příštím měsíci a vytvořit svou práci znovu.
 2) Do konce kurzu znovu vytvořit model, formu, vyprat materiál a vše připravit pro odlití bez mé přítomnosti.

Z časových důvodů jsem zvolila druhou variantu...

Kateřina Katunina

 • 01_frauenau2016
 • 02_frauenau2016
 • 03_frauenau2016
 • 04_frauenau2016
 • 05_frauenau2016
 • 06_frauenau2016
 • 07_frauenau2016
 • 08_frauenau2016
 • 09_frauenau2016
 • 10_frauenau2016
 • 11_frauenau2016
 • 12_frauenau2016
 • 13_frauenau2016
 • 14_frauenau2016
 • 15_frauenau2016
 • 16_frauenau2016
 • 17_frauenau2016
 • 18_frauenau2016
 • 19_frauenau2016
 • 20_frauenau2016
 • 21_frauenau2016
 • 22_frauenau2016
 • 23_frauenau2016

SUPŠ a VOŠ

Skálova 373, 511 01 Turnov

spojovatelka, domov mládeže
+420 481 321 232 
ředitelna
+420 481 324 323