Maturita

MATURITNÍ ZKOUŠKY 2021/2022

PROFILOVÁ ČÁST

Ředitelka Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy, Turnov, Skálova 373 v souladu s § 79, odst. 3, zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje: 

NABÍDKU POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK

Pro profilovou část maturitní zkoušky ve školním roce 2021/2022
*Pozn. Nabídka profilových zkoušek platí pro jarní i podzimní termín maturitních zkoušek.
Možnost náhrady zkoušky z  cizího jazyka (nepovinná v profilu) dokladem z uznávané mezinárodní zkoušky. Bližší podrobnosti (.pdf)

  • MATURITNÍ OKRUHY – DĚJINY VÝTVARNÉ KULTURY
  • MATURITNÍ OKRUHY – TECHNOLOGIE UO
  • MATURITNÍ OKRUHY – TECHNOLOGIE UZ
  • MATURITNÍ OKRUHY – TECHNOLOGIE BR
  • MATURITNÍ OKRUHY – TECHNOLOGIE ZL
  • MATURITNÍ OKRUHY – TECHNOLOGIE RK 
Kriteria hodnocení profilových zkoušek

SPOLEČNÁ ČÁST

Společná část maturitních zkoušek bude probíhat podle informací na www.novamaturita.cz

  • MATURITNÍ OKRUHY – ANGLICKÝ JAZYK
  • ČJL – Seznam povinné četby ke státní maturitě 2021-2022
 
 
 
 

Šablony ke stažení + Technické kreslení (základy)

SUPŠ a VOŠ

Skálova 373, 511 01 Turnov

spojovatelka, domov mládeže
+420 481 321 232 
ředitelna
+420 481 324 323