Maturita

MATURITNÍ ZKOUŠKY 2021/2022

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení proběhne na společenském sále školy
v pátek 17. 6. 2022 ve 13 hodin.


PROFILOVÁ ČÁST

Ředitelka Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy, Turnov, Skálova 373 v souladu s § 79, odst. 3, zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje: 

NABÍDKU POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK

Pro profilovou část maturitní zkoušky ve školním roce 2021/2022
*Pozn. Nabídka profilových zkoušek platí pro jarní i podzimní termín maturitních zkoušek.
Možnost náhrady zkoušky z  cizího jazyka (nepovinná v profilu) dokladem z uznávané mezinárodní zkoušky. Bližší podrobnosti (.pdf)

Platné znění vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením změn a doplnění (aktualizováno 26. 1. 2022)

Kritéria hodnocení profilových zkoušek

SPOLEČNÁ ČÁST

Společná část maturitních zkoušek bude probíhat podle informací na www.novamaturita.cz

 
 
 
 

Šablony ke stažení + Technické kreslení (základy)

SUPŠ a VOŠ

Skálova 373, 511 01 Turnov

spojovatelka, domov mládeže
+420 481 321 232