o škole

Supš a Voš Turnov patří svým rokem založení mezi nejstarší umělecké školy v Čechách (1884). Nabízí vysoce odbornou a bezplatnou komplexní teoretickou i praktickou výuku pod vedením zkušených pedagogů. Čtyřleté denní studium je ukončeno maturitní zkouškou, žáci mohou pokračovat na vyšší odborné škole. Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné vykonání talentové zkoušky, testů z českého jazyka a studijních předpokladů.

Školní vzdělávací program: 

 • připravuje žáky pro výkon výtvarných a technologických uměleckořemeslných činností v souladu s profilem absolventa
 • směřuje k dosažení rovnováhy mezi vědomostmi, znalostmi a dovednostmi, mezi sociálními, duchovními, morálními a estetickými hodnotami
 • rovněž zapojuje požadavky sociálních partnerů, úzce spolupracujících se školou 

Vyučované předměty:

 • jazykové a společensko-vědní
 • matematika
 • přírodovědné předměty
 • tělesná výchova 

Odborného učivo:

 • technologie příslušného oboru
 • navrhování
 • praktická cvičení 

Uplatnění absolventů: 

 • absolvent našeho oboru je vybaven ideální kombinací výtvarných a praktických dovedností se širokým uplatněním v praxi
 • je schopen kvalifikovaně vykonávat činnosti středních výtvarně technických pracovníků
 • je připraven pro studium na vysokých školách uměleckého zaměření či příbuzných oborů na jiných vysokých školách humanitního zaměření (zejména pedagogického směru)
 • může pracovat jako návrhář i realizátor užitkových i dekorativních předmětů (např. šperků, rytin, šperkových kamenů, kovářských a zámečnických výrobků, reliéfů a plastik z kovů)
 • rovněž se uplatní jako technik přípravy výroby, mistr ve výrobním provozu či designér 

Aktivity pro žáky a studenty

Výtvarné:

 • kresba portrétu
 • kresba figury
 • kroužek modelování
 • kroužek odlévání
 • grafické techniky

Sportovní:

 • florbal
 • basketbal
 • posilovna 

Aktivity pro uchazeče: 

 • Přípravné kurzy kresby a modelování k talentovým zkouškám
 • Konzultace vlastních domácích prací

Aktivity pro veřejnost: 

 • Kurzy výtvarných dílen
 • Kurzy výtvarných technik
 • Kurzy dějin výtvarné kultur

SUPŠ a VOŠ

Skálova 373, 511 01 Turnov

spojovatelka, domov mládeže
+420 481 321 232 
ředitelna
+420 481 324 323