Design litých objektů

výtvarník: MgA. Ondřej ŠÍDA

dílny: Filip Turek

Design litých objektů je nejmladší studijní zaměření. V průběhu studia se žáci seznamují se základními vlastnostmi formovacích a licích materiálů, se základy metalurgie, s technologií povrchových úprav a se zásadami konzervace a restaurování odlitků. V praktické výuce získávají potřebné vědomosti a dovednosti pro práci návrháře zaměřeného na navrhování a rozmnožování  jak předmětů uměleckořemeslného charakteru, tak i na volnou figurální plastiku.

V dílenském provozu se v úzké vazbě na ostatní vyučovací předměty učí přípravě formovacích směsí, formování modelů, jejich odlévání a povrchové úpravě odlitků . Studující tohoto oddělení mají všechny předpoklady k pokračování ve studiu na vysokých školách uměleckého zaměření.

Leták ke stažení (PDF)

  • uo_supsavos-01
  • uo_supsavos-02
  • uo_supsavos-03
  • uo_supsavos-04
  • uo_supsavos-05
  • uo_supsavos-06
  • uo_supsavos-07
  • uo_supsavos-08
  • uo_supsavos-09

SUPŠ a VOŠ

Skálova 373, 511 01 Turnov

spojovatelka, domov mládeže
+420 481 321 232 
ředitelna
+420 481 324 323