Design litých objektů

výtvarník: MgA. Ondřej ŠÍDA

dílny: Filip Turek, Tomáš Mikule

Design litých objektů je nejmladší studijní zaměření. V průběhu studia se žáci seznamují se základními vlastnostmi formovacích a licích materiálů, se základy metalurgie, s technologií povrchových úprav a se zásadami konzervace a restaurování odlitků. V praktické výuce získávají potřebné vědomosti a dovednosti pro práci návrháře zaměřeného na navrhování a rozmnožování  jak předmětů uměleckořemeslného charakteru, tak i na volnou figurální plastiku.

V dílenském provozu se v úzké vazbě na ostatní vyučovací předměty učí přípravě formovacích směsí, formování modelů, jejich odlévání a povrchové úpravě odlitků . Studující tohoto oddělení mají všechny předpoklady k pokračování ve studiu na vysokých školách uměleckého zaměření.

Leták ke stažení (PDF)

 • kvz-uo01_02--01
 • kvz-uo01_02--02
 • kvz-uo01_02--03
 • kvz-uo01_02--04
 • kvz-uo01_02--05
 • kvz-uo01_02--06
 • kvz-uo01_02--07
 • kvz-uo01_02--08
 • kvz-uo01_02--09
 • kvz03-2019_01
 • kvz03-2019_02
 • kvz03-2019_03
 • kvz03-2019_29
 • kvz03-2019_31
 • kvz03-2019_34
 • kvz03-2019_35

SUPŠ a VOŠ

Skálova 373, 511 01 Turnov

spojovatelka, domov mládeže
+420 481 321 232 
ředitelna
+420 481 324 323