Ybbsitz praxe 2017

 

Další praxe kovářů ze šperkárny v Rakousku 

Stalo se již tradicí, že informujeme touto cestou o spolupráci turnovské šperkárny s Rakouským městem Ybbsitz. Umělečtí kováři z naší školy už několik let jezdí na čtrnáctidenní praxi do tohoto krásného města, aby zde za podpory starosty města Josefa Hofmarchera během čtrnácti dní vytvořili dílo, které si pan starosta kolem Vánoc zadá, v únoru si vybere z předložených návrhů a potom už vyrazí parta kovářů s jedním vyučujícím celé dílo realizovat. Často je to práce od úsvitu do stmívání, pěkná dřina, ale to přijetí v Ybbsitz, zkušenost, prezentace a medializace v Rakousku za to stojí.

Letos jsme dostali zadání vymyslet a vytvořit „pítko“ u pramene horského potoka, kde bývalo dříve napajedlo pro koně u cesty do hor. Vzniklo asi 7 návrhů a pan starosta si kupodivu vybral hodně moderní návrh Petra Novotného, kombinaci nerezu, zrcadla, svařovaných trubek, a to vše v poměrně nezvyklé velikosti. Naši žáci se s tím jako vždy poprali a s novým pedagogickým doprovodem Ing. Václavem Nikendeyem vytvořili opět dílo, za které se nemusíme stydět.

Samozřejmě musíme poděkovat za pomoc již tradičně panu Ing. Marco Kynclovi z Komerční slévárny Turnov, který dodal, zaplatil a dopravil materiál, firmě Rekuper Sychrov s.r.o., že v časové tísni pomohla s materiálem a vyřezáním potřebných tvarů z plechu LASERem. Na realizaci se podíleli (na fotce zleva):Vladimír Holomiček, Adrian Dänemark, Ing. Václav Nikendey, Viktor Frič, Petr Novotný, Miroslav Šulc, Jan Jeníček, Ondřej Kašpar (nahoře), Jiří Mikula (dole) a starosta Josef Hofmarcher.

„Pítko“ vzbudilo po konečné instalaci velkou pozornost. Návštěvu tohoto krásného rakouského města můžeme doporučit všem milovníkům kovářství, turistiky a krásné přírody. Najdete tam i několik našich krásných dílek.

Ing. Jana Rulcová

ředitelka školy

 


 

Rakouská praxe žáků UZK 

Na přelomu března a dubna 2017 proběhla již tradičně odborná praxe kovářů naší školy ve známém kovářském městečku uprostřed rakouských kopců, opět s cílem realizovat vítězný studentský návrh. Již v únoru byly prezentovány panu starostovi města Ybbsitz, panu Josefu Hofmarcherovi, nápady studentů druhého a třetího ročníku. Tématem byla tentokrát nová studánka na místě někdejší studny, která sloužila jako zastavení na obchodní cestě, procházející obcí Ybbsitz. Celkem se sešlo sedm návrhů a jako vítězný byl překvapivě vybrán návrh velmi moderní až technický, využívající laserem pálené prvky a ohýbané plechy, s povrchovou úpravou počítající s přirozeným stárnutím a vytvořením celistvé vrstvy rzi, takže objekt lépe splyne s okolím. Autorem je Petr Novotný, žák 2. ročníku, a dílo dostalo od všech zúčastněných pracovní název „Zeměryba“.

Celá výprava se skládala z osmi studentů a pedagogického doprovodu. Jelo se tedy ve složení Petr Novotný, Viktor Frič, Vladimír Holomíček, Adrian Dänemark, Jiří Mikula, Jan Jeníček, Ondřej Kašpar a moje maličkost. V neděli 26. března nás v Ybbsitz čekalo vřelé uvítání a ubytování v místním skautském domě. Další den bylo seznámení s místem realizace projektu. V místní kovárně jsme nalezli vše potřebné a bez otálení jsme se pustili do díla. Následující dva týdny byly rozděleny do přibližně dvou fází. V prvním týdnu probíhaly přípravné práce a hrubá kompletace nosné konstrukce. Během této fáze také docházelo k doladění a řešení technologických i vizuálních detailů. V druhé fázi pak byla základní nosná konstrukce osazena zbývajícími díly. Tyto dvě fáze byly odděleny víkendem, kde se nám dostalo komentované prohlídky místních krás. Obzvláště zajímavou byla návštěva blízkého Waidhofenu, což je další město po proudu řeky Ybbs s bohatou kovodělnou historií. V místním kostele nám byla představena nádherná rarita. Monstranz v gotikizujícím stylu z roku 1492 zvaná „Messerermonstranz“ byla příslovečnou třešničkou.

I přes to, že naše nasazení a píle studentů na realizaci tohoto obřího projektu byly příkladné, naše snažení nebylo na konci dvoutýdenní práce završeno úplným dokončením. Proto se budeme na konci června vracet na místo činu již s menší skupinou žáků, abychom tento projekt dotáhli do reprezentativní podoby.

Měli bychom také poděkovat za opět příkladnou spolupráci s Ing. Kynclem z Komerční slévárny v Turnově, který zasponzoroval veškerý materiál a cestu materiálu do Rakouska.

Ing. Václav Nikendey 

vyučující technologie a odborný doprovod do Rakouska

 

 

  • ybbsitzpraxe-2017_01
  • ybbsitzpraxe-2017_02
  • ybbsitzpraxe-2017_03
  • ybbsitzpraxe-2017_04
  • ybbsitzpraxe-2017_05
  • ybbsitzpraxe-2017_06
  • ybsitz-praxe-2017-model_01
  • ybsitz-praxe-2017-model_02
  • ybsitz-praxe-2017-model_03

 

 

SUPŠ a VOŠ

Skálova 373, 511 01 Turnov

spojovatelka, domov mládeže
+420 481 321 232 
ředitelna
+420 481 324 323