Šperk roku 2017

Úspěch naší žákyně

Evy Skalické

Každoroční soutěž o nejlepší šperk.

Cíl soutěže
Prezentovat tvůrce, výrobky a trendy, které podléhají dynamickému vývoji jak módy, tak i tvůrčím snahám designérů a šperkařů o vyjádření svých uměleckých ambicí. Soutěž Šperk roku 2017 - Czech Open tak přispívá již 16.rokem k hlubšímu poznání oboru zlatnictví a klenotnictví, dává možnost veřejné konfrontace názorů na uměleckou tvorbu a vytváří základnu pro růst budoucích generací umělců – zlatníků a klenotníků, kteří jsou pokračovateli řemeslné tradice, jejíž slavné počátky lze nalézt např. V českých zemích již za doby vlády Karla IV. (1346–1378) a Rudolfa II. (1576–1612).
Soutěž Šperk roku 2017-Czech Open také dává nový rozměr pro posouzení v soutěži vystavených šperků v konfrontaci s těmi, které vyrábějí a na trh dodávají renomované firmy.

Pořadatel
SKH ČR je dobrovolné, nevládní, zájmové a profesní sdružení, jehož členy jsou právnické a fyzické osoby zabývající se výrobou a obchodem v oboru klenotnictví, hodinářství a v oborech souvisejících.


1. místo

  • v soutěži ŠPERK ROKU 2017 – Czech Open
  • kategorie St Com: Studentský šperk – Komerční
  • název oceněného šperku: náhrdelník, náušnice, prsten

 

 

3. místo

  • v soutěži ŠPERK ROKU 2017 – Czech Open
  • kategorie St Art: Studentský šperk – Umělecký
  • název oceněného šperku: náhrdelník – bílá mosaz, sklo

Oceněné žákyni gratulujeme!

-red-

SUPŠ a VOŠ

Skálova 373, 511 01 Turnov

spojovatelka, domov mládeže
+420 481 321 232 
ředitelna
+420 481 324 323