Ybbsitz praxe 2018

Mise Ybbsitz 2018

Na začátku letošního dubna opět proběhl ve spolupráci naší uměleckoprůmyslové školy v Turnově a rakouského kovářského městečka Ybbsitz dvoutýdenní workshop. V jeho průběhu mají studenti naší školy možnost navrhnout plastiku dle zadání a následně ji v malebném prostředí městečka Ybbsitz realizovat. Záštitu nad celým projektem ze strany SUPŠ a VOŠ Turnov má paní ředitelka Ing. Jana Rulcová, vedením projektu po technické a realizační stránce je pověřen pan Ing. Václav Nikendey ve spolupráci s učiteli praktického výcviku a navrhování pro obor uměleckého kovářství a zámečnictví. Ze strany městečka Ybbsitz je pak patronem projektu pan starosta Josef Hofmarcher.

Jako každý rok přípravy na realizaci tohoto projektu začaly už na podzim roku 2017, kdy starosta Ybbsitz představil studentům zadání pro letošní projekt. Zadání znělo „jelen je podivuhodné divoke zvíře“. Jedná se o exteriérovou plastiku/reklamní poutač, který je určen pro místní řeznictví. To se specializuje na zpracování divoké zvěře od místních myslivců a tak zde dochází k vzácnému spojení hned na několika rovinách. Od listopadu do února se studenti naší školy věnovali zpracování a cizelování návrhů na zadané téma a k jejich nejlepším nápadům zhotovili i modely v měřítku.

Během únorových prezentací se sešlo celkem čtrnáct návrhů a tak bylo skutečně z čeho vybírat. Finále bylo velice těsné a rozhodování náročné. Nakonec vyhrál návrh Petra Novotného, pro kterého je to již třetí úspěch v rámci této spolupráce. Návrh je skutečně originální a spojení jelena s divokostí bylo vskutku svérázné.

Během následujících několika týdnů pak došlo k navržení celého technologického postupu včetně požadavků na materiálové a technologické zajištění projektu. Mimo to byl z řad studentů sestaven realizační tým. Vzhledem k rozsahu projektu byl tým složený ze šesti studentů, pěti chlapců a jedné dívky. Byli to Viktor Frič, Jan Hagara, Vladimír Holomiček, Petr Novotný, Tereza Pánková a Miroslav Šulc. Tato skupina se pod vedením Ing. Václava Nikendeye na začátku dubna vypravila vstříc rakouskému Ybbsitz. Zde již čekalo vstřícné uvítání a ubytování, odkud jsme následující dva týdny vyráželi do dílny za prací na projektu.

Vzhledem k celému rozsahu byly hned první den rozděleny úkoly. Jedna část skupiny se věnovala kování jednotlivých částí paroží a druhá realizaci ruky. V průběhu celých dvou týdnů práce postupovaly v relativně svižném tempu kupředu. Všichni členové týmu se do práce pouštěli s chutí a energií jim vlastní. Mnohé by to možná mohlo překvapit, ale jediná členka týmu nezůstávala nijak pozadu. Ba naopak by její nasazení mohlo být příkladem pro mnohé ostatní a její přínos byl vskutku značný.

Během práce se samozřejmě nesmí zapomínat na trochu toho odpočinku a tak byl víkend věnovaný volnějšímu režimu. Na přání studentů jsem poskytnul pro sobotní dopoledne trochu titanu a proběhl tak krátký workshop, kde se studenti zabývali možnostmi zpracování tohoto exotického materiálu. Nedělní den byl věnován tradiční exkurzi po krásách Ybbsitz a jeho okolí. Průvodce nám dělal pan starosta a jeho syn Joseph. Letošní výlet byl věnován ukázkám řemeslných prací v regionu. Díky tomu, že většina z nich je umístěna na vrcholech kopců, byl výlet spojen s naprosto úchvatnými výhledy do krajiny.

Odpočatí a nabití novou energií jsme se pustili do finále. Zbývalo vyrobit hlavní nosnou část paroží a následně ho ustrojit. Mezitím na jiném stanovišti probíhaly finální práce na ruce. Po kompletaci obou částí byl pak další úkol spojit je do jednoho celku. Spousta přesné práce, spousta řezání, broušení, svařování a řešení kotvení a finální podoby povrchových úprav. Poslední tři dny byly velice intenzivní, ale podařilo se nám vše stihnout včas. Vše proběhlo ke spokojenosti všech zúčastněných. Opět se nám podařilo vytvořit unikátní objekt, který bude, jak doufám, dlouhou dobu zdobit toto malebné městečko.

Takže snad zase napřesrok...

Ing. Václav Nikendey

 • 10_ybssitz_praxe_2018
 • 11_ybssitz_praxe_2018
 • 12_ybssitz_praxe_2018
 • 13_ybssitz_praxe_2018
 • 14_ybssitz_praxe_2018
 • 15_ybssitz_praxe_2018
 • 16_ybssitz_praxe_2018
 • 1_ybssitz_praxe_2018
 • 2_ybssitz_praxe_2018
 • 3_ybssitz_praxe_2018
 • 4_ybssitz_praxe_2018
 • 5_ybssitz_praxe_2018
 • 6_ybssitz_praxe_2018
 • 7_ybssitz_praxe_2018
 • 8_ybssitz_praxe_2018
 • 9_ybssitz_praxe_2018

SUPŠ a VOŠ

Skálova 373, 511 01 Turnov

spojovatelka, domov mládeže
+420 481 321 232 
ředitelna
+420 481 324 323