Návštěva starosty z Ybbsitz

Protože nás letos opět čeká praxe některých žáků ze zaměření umělecký zámečník a kovář v rakouském městečku Ybbsitz, navštívil nás v úterý 24. 3. 2015 starosta tohoto města, pan Josef Hofmarcher.

Během čtrnáctidenní odborné praxe naši žáci budou již tradičně vytvářet dílo podle zadání pana starosty, před praxí nachystají návrhy a pan starosta si během návštěvy vybere ten, který se bude na konci dubna v Rakousku realizovat. Letošní zadání bylo jasné. Navrhnout a vytvořit plastiku, která by obsahovala ocelové části ze zrušené kolejové trati. Nosnými prvky by měly být destičky, které nesou koleje, a hřeby. Žáci se tohoto úkolu zhostili opět velmi dobře, vznikla celá řada nápadů, každý úplně jiný. Nakonec si z vystavených prací po jednotlivých prezentacích vybral pan Hofmarcher plastiku od dvou žáků 3. ročníku, Pavla Vojáčka a Kamila Prchala. Snad se toto poměrně velké dílo podaří zrealizovat osmi našim žákům v Ybbsitz v termínu od 13. do 24. dubna letošního roku. Chtěla bych touto cestou poděkovat panu starostovi Hofmarcherovi, za jeho velkou podporu a vstřícnost, panu Kalábovi za přípravu celé akce a doprovod žáků do Ybbsizt a v neposlední řadě také panu Ing. Kynclovi, který finančně akci podporuje jako náš stálý mecenáš. Největší dík patří ale našim žákům, že se úkolu zhostili s takovým nasazením a že budou opět jistě perfektně prezentovat svou školu v zahraničí.

Ing. Jana Rulcová

SUPŠ a VOŠ

Skálova 373, 511 01 Turnov

spojovatelka, domov mládeže
+420 481 321 232 
ředitelna
+420 481 324 323