2005-2007 Příprava vzdělávacích programů pro vyšší odborné školy Libereckého kraje

Příprava vzdělávacích programů pro vyšší odborné školy Libereckého kraje 

Cílem projektu Příprava vzdělávacích programů pro vyšší odborné školy Libereckého kraje je připravit k akreditaci vzdělávací programy vyššího odborného studia, které budou realizovány vyššími odbornými školami. Projekt je příležitostí pro inovaci stávajících vzdělávacích programů a vytvoření nových vzdělávacích programů pro vyšší odborné školy.

V průběhu projektu budou ve spolupráci se sociálními partnery (potenciálními zaměstnavateli budoucích absolventů) charakterizovány podstatné a z hlediska četnosti významné činnosti specifické pro dané odborné profese. Využito bude i materiálů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí. Z nich budou odvozeny požadavky na výstupní vědomosti, dovednosti a kompetence jednotlivých odborných profesí, pro které je jako možnost získání odborné kvalifikace uvedeno vyšší odborné studium. Dále bude formulován profil absolventa jednotlivých oborů vzdělání, z něj pak budou odvozovány žádoucí vědomosti, dovednosti a kompetence a strukturovány do výukových modulů. V konečné fázi budou připraveny vzdělávací programy pro vyšší odborné vzdělávání. 

Projekt byl podpořen v rámci 1. výzvy grantového schématu Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních, opatření 3.1 Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve školství, priorita 3. Rozvoj celoživotního učení Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů prostředky Evropského sociálního fondu a České republiky. Více informací o Operačním programu Rozvoj lidských zdrojů naleznete na http://www.esfcr.cz. 

 

Projekt je realizován v termínu prosinec 2005 až květen 2007.

SUPŠ a VOŠ

Skálova 373, 511 01 Turnov

spojovatelka, domov mládeže
+420 481 321 232