2008-2013 Leonardo

UCHOVÁNÍ PŮVODNÍCH A TRADIČNÍCH ZLATNICKÝCH TECHNIK V RÁMCI SPOLUPRÁCE EVROPSKÝCH ZEMÍ

Leonardo – Projekt „Development of int. Trainingcontents for gold forging handicraft in the field of restoration“ 

1. běh 2008–2010 

Dokumenty ke stažení / Downloads:         

(ENGLISH)

Hlavní úkoly účastníků grantu (pdf)

Účast na jednání v Koblenz (pdf)

SetkáníKoblenz povánka (pdf) 

(ČESKY)

Zpráva PhDr. M. Cogana (pdf)   

(DEUTSCH)

Restaurierung des Granatschmucks - Einführung in die Problematik (.pdf)

(výše: restaurování granátových šperků v němčině)

 • HerrsteinSkolici_centrum_HWK
 • Ledova_vyzdoba_pred_radnici_ve_Vilniusu
 • Nad_egyptskym_sarkofagem
 • Ucastnici_projektu_pred_dilnou_ve_Valendaru
 • Valendarstribrnicka_a_restauratorska_dilna
 • Vilniusrestauratorske_centrum
 • Vilniusznama_poutni_kaple_Panny_Marie_Ostrobramske
 

2. běh 2011–2013 

Popis projektu Leonardo 2011-13

účastníci:

SUPŠ a VOŠ v Turnově               

Muzeum Českého ráje v Turnově    (tichý partner) 

V běhu 2008-10 programu Leonardo se SUPŠ a VOŠ v Turnově a MČR v Turnově zúčastnili projektu vyhlášeného Handwerkskammer Koblenz na téma Dokumentace tradičních zlatnických technika a jejich využití v restaurování (resp. památkové péči).

V běhu 2011-13 chceme na velmi úspěšný projekt navázat a dosažené výsledky výzkumu dále prohloubit, stejně jako zpracovat další výstupy využitelné pro studium na odborných školách i další vzdělávání dospělých.  Tématem běhu 2011-13 je proto Koncepce didaktických osnov pro výuku zlatnických a stříbrnických technik v na poli restaurování (Conception of didactical guidelines for gold- and silversmith handcraft training in the field of restoration).

Kromě koordinátora HWK Koblenz (Dr. Constanze Küssel) a uvedených českých subjektů se se do projektu zapojila většina předešlých partnerů, a sice Goldschmiede und Kunstwerkstätte der Schönstatter Marienbrüder (Vallendar,Německo), restaurátorské centrum  Lietuvos dailes muziejus (Vilnius, Litva),  Kos Károly Müveszeti Szakepzö  Iskola (Debrecen Maďarsko) a nově se zapojil Istitut du Grenat (Perpignan, Francie).

Při úvodním setkání 3.- 4. 10. 2011 v Koblenzi byly stanoveny úkoly, z nichž pro účastníky z Turnova bude hlavním tématem výzkum technologií zpracování bronzu v archeologických nálezů a vypracování metodiky jejich restaurování jako didaktický podklad k zavedení nového oboru restaurování archeologických kovů na VOŠ Turnov. Ve spolupráci s MČR pak budou vybraní studenti VOŠ zapojeni do průzkumu a opravy šperků v historické sbírce turnovské školy. MČR a Institut du Grenat  zpracují srovnávací studii granátového šperku v Čechách a francouzském katalánsku a uspořádají výměnnou výstavu.  

PhDr. M. Cogan 

Partnerství „Conception of didactical guidelines for gold- and silversmith handcraft training in the field of restoratiom" navazuje na předchozí projekt z roku 2008, jehož cílem bylo rozvíjet mezinárodní spolupráci ve specializaci restaurování zlatnických prací. V navazujícím projektu, který byl zahájen v roce 2011, se podílelo šest partnerských institucí, jejichž tematickým zaměřením byla tvorba didaktických koncepcí pro různé cílové skupiny - vytvoření odborných stáží studentů, žáků a učňů. Získané výsledky byly vyhodnoceny a didakticky připraveny pro výuku. Cílem projektu bylo podpořit mezinárodní jednotnost v obsahu výuky s cílem vytvořit srovnatelné systémy kvality. V tomto případě je úspěch projektu založen na začlenění žáků, jakož i malých a středních podniků a řemeslných podniků. 

Partnerské instituce si v projektu kladou za cíl posílit mezinárodní přenos znalostí a technologií v historických zlatnických technikách a vyměňovat si informace o restaurování a konzervování zlatnických a stříbrnických prací. Na základě této věcné spolupráce projekt předkládá výsledky komplexního partnerství, které si můžete prohlédnout na webových stránkách projektu (www.leonardo-project.de). Jedná se o vyváženou směs teoretických znalostí a praktických výukových materiálů. Tyto výstupy mohou být použity v praxi nejen samotnými partnerskými institucemi, ale i dalšími institucemi pracujícími v oblasti zlatnické a stříbrnické řemeslné praxe. 

Článek „Best practice"  

 • koblenz 2011_1
 • koblenz 2011_2
 • koblenz 2011_3
 • koblenz 2011_4
 • koblenz 2011_5
 • koblenz 2011_6

SUPŠ a VOŠ

Skálova 373, 511 01 Turnov

spojovatelka, domov mládeže
+420 481 321 232