2012 Zavádění moderních vyučovacích metod a rozvoj technických kompetencí

INTERAKTIVNÍ VÝUKA 

Zavádění moderních vyučovacích metod a rozvoj technických kompetencí na SŠ a gymnáziích Libereckého kraje reg.č.: CZ.1.07/1.1.09/03.0007:

Žadatel dotace:  Střední odborná škola a Gymnázium, Liberec, Na Bojišti 15, PO   

Naše škola se účastnila jako partner projektu Zavádění moderních vyučovacích metod a rozvoj technických kompetencí na SŠ a gymnáziích Libereckého kraje CZ.1.07/1.1.09/03.0007.

V rámci projektu byly do školního vzdělávacího plánu začleněny tyto vzorové výukové hodiny: 

pozn. Soubory typu .flipchart s metodikou (.doc) – jsou připraveny pro použití na interaktivní tabuli „ActivInspire“ – vše zazipované (.zip)           

NĚMECKÝ JAZYK

01_Deutschland

02_Facher unserer Schule

03_Německo

04_Kategorie sloves

05_Preteritum

06_Perfektum

07_Wortschatzwiederholung

08_Deutschland_osterreich_schweiz

09_Industrie_landwirtschaft

10_Geschichte in daten

 

OBČANSKÁ NAUKA

01_Trestní právo

02_Politologie

03_Občanství, národ

04_Stát

05_Forma vlády a státu

06_Volební systém v ČR

07_Ústava

08_Lidská práva

09_Dějiny práva

10_Svoboda a morálka

 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

01_Pojmy z literatury

02_Romantismus

03_Realismus

04_AZkviz - světová literatura

05_AZkviz - anarchisti

06_AZkviz - prokletí básníci

07_Pravopisná cvičení

08_Apollinaire-asociace

09_Karel Čapek

10_AZkviz - Turnov

 

TECHNOLOGIE

01_Značení slitin na odlitky podle ČSN

02_Značení slitin barevných kovů na odlitky podle ČSN

03_Značení ocelí k tváření dle ČSN I.část

04_Značení ocelí k tváření dle ČSN II.část

05_Značení ocelí k tváření dle ČSN III.část

06_Značení ocelí k tváření dle ČSN IV.část

07_Značení ocelí k tváření dle ČSN V.část

08_Tvorba křivek ochlazování a ohřevu

09_Vnitřní stavba kovů a slitin I.

10_Polymorfie čistého železa

 

DĚJINY VÝTVARNÉ KULTURY

01_Idee k dějinám

02_Pravšké umění

03_Egypt

04_Mezopotámie

05_Kréta a Mykény

06_Řecko

07_Řecko 2.

08_Řím

09_Křesťanská antika

10_Karolínská renesance

 

VÝTVARNÁ PŘÍPRAVA, POČÍTAČOVÁ GRAFIKA

01_Lineární perspektiva

02_Kompozice

03_Výtvarné prvky

04_Forma a obsah v uměleckém díle

05_Ornament

06_Pojmy - sítě a komunikace

07_Pojmy počítačové grafiky

08_RGB versus CMYK

09_Barevná hloubka

10_Multimédia   

 

Dalšími partnery projektu jsou: 

Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, PO www.spstjbc.cz
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, PO www.szs-lib.cz
Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, PO www.sps-cl.cz
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28.října 2707, PO www.skolalipa.cz
Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, PO www.vosmoa.cz
Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, PO www.gymjbc.cz
Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, PO www.jergym.cz
Gymnázium Ivana Olbrachta, Semily, Nad Špejcharem 574, PO www.giosm.cz

SUPŠ a VOŠ

Skálova 373, 511 01 Turnov

spojovatelka, domov mládeže
+420 481 321 232 
ředitelna
+420 481 324 323