2014 Studijní zaměření Broušení a rytí drahých kamenů

V rámci projektu ,,Studijní zaměření Broušení a rytí drahých kamenů“ bylo ve Střední uměleckoprůmyslové škole a Vyšší odborné škole v Turnově zrekonstruováno přízemí brusičských dílen a podkroví ateliéru brusičů, zejména položení nové podlahové krytiny, výměny svítidel, rekonstrukci hygienického zázemí a modernizaci strojního a přístrojového vybavení pro kvalitní a moderní výuku žáků, která zajistí lepší uplatnitelnost absolventů školy na trhu práce. 

SUPŠ a VOŠ

Skálova 373, 511 01 Turnov

spojovatelka, domov mládeže
+420 481 321 232 
ředitelna
+420 481 324 323