2018 NAKAP LK I

Cílem projektu je podpořit některé z intervencí, které byly naplánovány ve schváleném Krajském akčním plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I.

Projekt je realizován na základě partnerství Libereckého kraje a 24 středních škol (za současného zapojení základních škol), IQLANDIE, o.p.s., 4 pedagogicko-psychologických poraden a Krajské vědecké knihovny v Liberci.

Supš a Voš Turnov zajišťuje projektové dny pro ZŠ a kroužky s výtvarným zaměřením pro žáky školy (modelování, figura, portrét). Na realizaci těchto aktivit bude v rámci projektu pořízeno i potřebné vybavení do dílen a ateliérů.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008498
Název projektu: Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I (NAKAP LK I)
Název projektu anglicky: Carrying out the Regional Action Plan for Education Development in Liberec Region I
Datum zahájení projektu: 1. července 2018
Datum ukončení projektu: 31. srpna 2020
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání


Projekt NAKAP LK I je spolufinancován Evropskou unií.

SUPŠ a VOŠ

Skálova 373, 511 01 Turnov

spojovatelka, domov mládeže
+420 481 321 232 
ředitelna
+420 481 324 323