2014-2015 Projekt „Didaktika pro kyberprostor“

reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0027 

Škola bude ve školním roce 2014/2015 zapojena jako partner do projektu „Didaktika pro kyberprostor“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Jedná se o využití nového prvku ve vzdělávacím procesu, a to dotykových zařízení. Dotykové zařízení bude prostředkem učitele, ale v dalším rozvoji ICT na naší škole se tato zařízení bude snažit vedení školy zajistit i žákům Zapojením do tohoto projektu budou naši pedagogové pro tento budoucí stav připraveni. Také v průběhu příštího školního roku bude všem pedagogům naší školy k dispozici celý rok mentor, který bude vytvářet podporu jednotlivým učitelům v nejrůznějších oblastech jejich práce. V rámci tohoto projektu získá škola finanční prostředky ve výši cca Kč 600 000,00 na splnění těchto klíčových aktivit.

 

Koordinátor projektu na SUPŠ a VOŠ Turnov: Mgr. R. Šubertová

SUPŠ a VOŠ

Skálova 373, 511 01 Turnov

spojovatelka, domov mládeže
+420 481 321 232