2013 - 2015 Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji

– je zaměřen na metodickou a investiční podporu přírodovědného a technického vzdělávání na SŠ a ZŠ v Libereckém kraji. Hlavními cíli projektu je motivovat žáky ZŠ a SŠ ke vzdělávání v přírodovědných a technických oborech a vytvořit systém metodické podpory pedagogů v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání.

Zahrnuje vytvoření metodické platformy pro přenos zkušeností a podporu spolupráce pedagogů středních a základních škol; vzdělávací aktivity podněcující zájem žáků základních a středních škol o přírodovědné a technické obory; v neposlední řadě modernizaci učeben pro výuku přírodovědných a technických vzdělávacích oblastí na podporu realizace kurikulární reformy a zvýšení kvality vzdělávání v těchto oblastech.

Cílovou skupinou projektu jsou žáci a pedagogové ZŠ a SŠ Libereckého kraje. Projekt bude realizován na základě partnerství Libereckého kraje a středních škol za současného zapojení základních škol.

Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0013

Doba realizace projektu: 1. 9. 2013 - 30. 6. 2015

Celkové způsobilé výdaje: 58 224 235,63 Kč

Příjemce dotace: Liberecký kraj

Partneři: střední školy zřizované Libereckým krajem

Koordinátor projektu na SUPŠ a VOŠ Turnov: Ing. Miloslav Kaláb

 

Aktivity na SUPŠ a VOŠ podpořené tímto projektem:

·         Rozvoj a podpora spolupráce středních a základních škol v rámci povinného vzdělávání

=> Projektové dny pro oslovené základní školy (nácvik manuálních zručností při odlévání a dalším zpracování kovů)

- 24 projektových dnů ( 4 zapojené základní školy, 3 projektové dny za školní rok, zapojení celkem 64 žáků základních škol); termíny dle dohody s jednotlivými základními školami v rozsahu 5 vyučovacích hodin

- vedoucí projektového dne: A. Stratílek 

 

·         Volnočasová aktivita zaměřená na přírodovědné a technické vzdělávání žáků SŠ

=> Kurz odlévání aneb….budeme umět víc (zaměřeno na odlévání kovů, technologii přípravy forem, technologické postupy a chemicko-fyzikální vlastnosti kovů)

- středa 17.30 až 19.30 hodin (1x za 14 dní)

- vedoucí kroužku: M. Podaný

SUPŠ a VOŠ

Skálova 373, 511 01 Turnov

spojovatelka, domov mládeže
+420 481 321 232