DODÁVKA ZBOŽÍ V RÁMCI PARTNERSTVÍ

Název projektu: Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I.

Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008498

VZMR/SUPŠ/864/18

Veřejná zakázka malého rozsahu 

Dodávka zboží v rámci partnerství v projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I.

  • Aktuální výzva
  • Formulář – technická specifikace části 01
  • Formulář – technická specifikace části 02
  • Krycí list

Zveřejněno dne 8. 1. 2019

Staženo dne 23. 1. 2019

 

 

AKTUÁLNÍ

SUPŠ a VOŠ

Skálova 373, 511 01 Turnov

spojovatelka, domov mládeže
+420 481 321 232