Aktuální info

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

pokud na svých dětech po ránu pozorujete známky nachlazení, nevolnosti, teploty či jiné příznaky počáteční nemoci,
neposílejte nám je do školy!

Ve škole je v případě jakýchkoli příznaků umístíme do izolace a voláme Vám, abyste si pro ně přijeli...

Ušetříte tak čas sobě i nám.

Další postup:
Podrobněji viz Nařízení ředitelky školy v návaznosti na nebezpečí šíření nákazy COVID-19
V případě nejasností s návštěvou lékaře viz Doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID 19

Děkujeme za pochopení...
Vedení školy

 

SUPŠ a VOŠ

Skálova 373, 511 01 Turnov

spojovatelka, domov mládeže
+420 481 321 232