DD Pohoda Turnov

Hezčí prostředí pro seniory od žáků Špéry

 

Už je to delší dobu, kdy sami naši žáci přišli s tím, že by chtěli zútulnit prostory, kde v Turnově žijí senioři, přispět svým dílem ke zpestření tohoto úseku života člověka. Žáci se byli podívat na prostory domova důchodců Pohoda i na Výšince a jejich odhodlání dostalo konkrétní podobu. Tak se stalo, že díky vstřícnému přístupu vedení a zaměstnanců domova důchodců Pohoda v Turnově měli žáci SUPŠ možnost navrhnout a realizovat dekorativní nástěnnou malbu v prostorách dílny, kterou pravidelně senioři využívají k různým aktivitám.

Každý rok naši žáci 2. a 3. ročníků odcházejí na dva týdny ze školy, aby splnili svou povinnou odbornou praxi v různých firmách, muzeích a galeriích. A právě tento čas využily letos dvě žákyně 2. ročníku (Bianka Pivoňková a Karolína Soukupová) k výtvarnému doplnění interiéru domova pro seniory. Úkolu se obě ujaly velice zodpovědně, samostatně docházely své návrhy konzultovat s obyvateli a zaměstnanci tohoto domova. Nakonec z celé řady vzniklých vizualizací vybrala děvčata jednu, kterou společnými silami a pod odborným vedením svého učitele MgA. Ondřeje Šídy také zrealizovaly. Vznikla tak originální, dekorativní nástěnná malba s rostlinným motivem, která se hned mezi seniory stala námětem různých disputací o druhu zobrazených květin, ale také zdrojem radosti a potěšení z nové výzdoby. A to bylo také hlavním motivem a účelem této práce.

Doufáme, že na vzniklou spolupráci opět v brzké době navážeme a podaří se nám zpříjemnit další prostory domovů seniorů. Máme jim být za co vděční a radost v jejich očích je zase odměnou pro nás.

MgA. Ondřej Šída

 

 

SUPŠ a VOŠ

Skálova 373, 511 01 Turnov

spojovatelka, domov mládeže
+420 481 321 232